Agenda NWO

C:\Users\Jo\Desktop\covid-nwo-cover.jpg

Ten artykuł obejmuje wiele tematów i zawiera wiele źródeł. Jeśli nie rozumiesz, co się dzieje z tymi wszystkimi nonsensami związanymi z COVID, miejmy nadzieję, że spojrzysz na to z innej perspektywy.

Treść:

 1. Wprowadzenie
 2. Inteligentne miasta i tożsamość cyfrowa
 3. Agenda 21 i Zrównoważony Rozwój
 4. Socjalistyczna technokracja?
 5. Światowe zarządzanie, jawne i ukryte
 6. Uniwersalny dochód podstawowy i jedna światowa waluta cyfrowa
 7. Transhumanizm
 8. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Agenda COVID jest tak rozległa, że trudno się zdecydować, od czego zacząć. Niestety pytania dotyczące pochodzenia i śmiertelności samego wirusa wykraczają poza zakres tego artykułu. Podobnie jak skuteczność i śmiertelność tak zwanych „szczepionek”. Chociaż te kwestie są ważne, są one jedynie fragmentami znacznie większej układanki; wielka polityczna gra końcowa, która jest aranżowana pod przykrywką histerii COVID. Blokady, maski, szczepionki, mandaty i przepustki wolności są wykorzystywane do wpychania ludzkości w sztampową, dystopijną przyszłość, z fabułą rodem z niskobudżetowego filmu science-fiction. W tym artykule omówię główne punkty fabuły i wyjaśnię, w jaki sposób łączą się one w szerszy spisek. Jeżeli chcesz poczytać więcej na temat COVID19 to zapraszam Cię do zapoznania się z materiałem w kategorii COVID19.

2. Inteligentne miasta i tożsamość cyfrowa

Zdecydowanie najważniejszym aspektem agendy COVID są tak zwane „paszporty szczepionek”. Nasi władcy nie chcą, abyś „zaszczepił się” dla dobra swojego zdrowia. Chcą, żebyś się „zaszczepił”, aby zmusić cię do użycia „paszportu szczepień”. To pierwszy krok do wdrożenia obowiązkowego, uniwersalnego systemu tożsamości cyfrowej. Każdy człowiek jest „zagrożony” COVID. Dlatego każdy człowiek musi przyjąć „szczepionkę”. Aby śledzić, kto przyjął szczepionkę, każdy człowiek potrzebuje „paszportu szczepionki”. Aby śledzić paszporty szczepionek, ludzkość jako gatunek potrzebuje ogólnoświatowego systemu tożsamości cyfrowej. Bez światowego systemu tożsamości paszporty szczepionek są bezużyteczne, a bez paszportów szczepionek, skąd wiemy, że nie jesteś super roznosicielem COVID, osobiście odpowiedzialnym za ludobójstwo milionów?

W 2019 i 2020 r. media głównego nurtu nazwały „szczepionkowy paszport do cyfrowej tożsamości” idiotyczną teorią spiskową, ale globaliści zawsze otwarcie mówili o swoich nikczemnych planach. W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła swój plan nadania każdemu człowiekowi „tożsamości cyfrowej” podczas *szczytu ID2020. W 2018 r. Unia Europejska ogłosiła **utworzenie paszportów szczepionek, które są „kompatybilne z elektronicznymi systemami informacji o szczepieniach”. Żeby było jasne: „paszport szczepionkowy” to tożsamość cyfrowa.

W piątek, 20 maja 2016 r., ID2020 – strategiczna, globalna inicjatywa uruchomiona w odpowiedzi na Cel Zrównoważonego Rozwoju 16.9: „zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń, do 2030”, we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Partnerstw, „Szczyt ID2020 – Harnessing Digital Identity for the Global Community” w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Około jedna piąta ludności świata (1,8 miliarda ludzi) nie ma tożsamości prawnej, co pozbawia ich dostępu do opieki zdrowotnej, szkół, schronienia, wymiaru sprawiedliwości i innych usług rządowych. Najczęściej dotknięte grupy obejmują uchodźców przesiedlonych z powodu wojny, sporów terytorialnych, ofiar głodu, wyrzutków społecznych, niepokojów na świecie, niestabilności politycznej, rywalizacji o zasoby i zmiany klimatu.

W kontekście Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez światowych przywódców w 2015 r., której nadrzędnym celem jest niepozostawianie nikogo w tyle, oczywista jest potrzeba umożliwienia osobom, które doświadczają prawnego, politycznego, społecznego i ekonomicznego wykluczenia uzyskania oficjalnej tożsamości. W odpowiedzi na tę globalną potrzebę Szczyt ID2020 zwołał przywódców i przedstawicieli sektora prywatnego, rządów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, analityków politycznych i potęgi umysłowe, aby zbudować międzysektorowe partnerstwa, które przyczynią się do zapewnienia wszystkim niewidzialnym i wrażliwym osobom tożsamość prawną do 2030 r., aby były zarejestrowane i przywracane do społeczeństwa.

Wyróżnieni prelegenci to m.in.:

 • Ms. Ann de la Roche, dyrektor zarządzający i szef operacji, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Partnerstw
 • Mr. Andrew Painter, starszy doradca ds. polityki, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • Ms. Nadya Kassam, Specjalista ds. Rejestracji Urodzenia Dziecka, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
 • Mr. Douglas Pearce, kierownik ds. integracji finansowej i infrastruktury, Bank Światowy
 • Mr. Niall McCann, główny doradca wyborczy, inkluzywne procesy polityczne, klaster zarządzania i budowania pokoju, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Więcej informacji o Szczycie można znaleźć na stronie: http://www.id2020summit.org/

Globaliści odpierają oskarżenie, że są złowrogimi spiskowcami, otwarcie ogłaszając światu swoje złowrogie spiski. Po prostu nazywają je krucjatami filantropijnymi, aby ocalić ludzkość przed jakąś hiperboliczną, rzekomo kończącą świat katastrofą, taką jak COVID i globalne ocieplenie. Założony przez Rockefellera „Klub Rzymski” otwarcie przyznał się do tej strategii dotyczącej zmian klimatycznych w swojej książce „Pierwsza globalna rewolucja”, a wielu innych globalistów powiedziało podobne rzeczy w przeszłości.

C:\Users\Jo\Desktop\Bp3eafU.png

„Poszukując wspólnego wroga, przeciwko któremu moglibyśmy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, niedobory wody, głód itp. pasują do rachunku. W swojej całości i w ich wzajemnych interakcjach zjawiska te stanowią wspólne zagrożenie, z którym wszyscy muszą się zmierzyć”.

Pytanie brzmi: dlaczego elity chcą „digitalizować” nasze tożsamości? Cóż, według samej Organizacji Narodów Zjednoczonych, ich planem na przyszłość ludzkości jest zgromadzenie wszystkich we w pełni zdigitalizowanych, napędzanych 5G, „zrównoważonych rozwoju”, przyjaznych dla zmian klimatu „inteligentnych miastach”.

Gdy plebs zostanie zmuszony do życia w strąkach i zjadania robaków, elity będą używać tych inteligentnych miast do monitorowania i mikro zarządzania naszym życiem za pomocą sztucznej inteligencji, automatyzacji, „Internetu rzeczy” i „Internetu ciał”. Wszystko, co posiadasz, będzie połączone nie tylko z Internetem, ale z ogólnoświatowym systemem, który reguluje każdy aspekt Twojego życia. Twój telewizor, kosz na śmieci, lodówkę, piekarnik, samochód (jeśli w ogóle możesz go posiadać) będą stale katalogować Twoje codzienne czynności i przesyłać całodobowe informacje z powrotem do systemu. Z kolei system będzie kontrolować sposób interakcji ze społeczeństwem.

C:\Users\Jo\Desktop\VyqyvrE.png
C:\Users\Jo\Desktop\axJthCb.png

„Tożsamość cyfrowa” jest podstawą całego projektu. Całe Twoje życie będzie scentralizowane za pośrednictwem tego pojedynczego punktu kontaktu z systemem. Osoby bez tożsamości cyfrowej zostaną całkowicie odcięte od systemu. Czy to brzmi zbyt przyszłościowo? To już się dzieje: ludzie bez „paszportów szczepionkowych” nie mogą kupować artykułów spożywczych w krajach takich jak Francja.

Twoja tożsamość cyfrowa będzie powiązana z każdą z twoich wcześniej istniejących „tożsamości”, zarówno fizyczną, jak i wirtualną – prawem jazdy, zwykłym paszportem, kontem e-mail, kontami w mediach społecznościowych, umową telefoniczną, a nawet kontami bankowymi. Ten przepis na wieczne niewolnictwo jest stopniowo rzucany masom i sprzedawany jako seria zmieniających życie rewolucji w „wygodzie i bezpieczeństwie”.

C:\Users\Jo\Desktop\resRQU6.png
3. Agenda 21 i Zrównoważony Rozwój

Organizacja Narodów Zjednoczonych kieruje budową tak zwanych „inteligentnych miast” zgodnie ze swoją „Agendą na 21 wiek” (Agenda 21), znaną również jako „Cele zrównoważonego rozwoju” i „Agenda 2030”. Prawie każdy zasób dotyczący inteligentnych miast publikowany przez rządy i organizacje pozarządowe na całym świecie zawiera termin „Zrównoważony rozwój (cele)” odnoszący się do agendy ONZ (dodadkowo: *„Build Back Better”).

Agenda 21 to długofalowa strategia polityczna mająca na celu przekształcenie całej naszej planety. Zostało to publicznie ogłoszone przez ONZ na początku lat 90., ale prawdopodobnie zaplanowano je z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem. Jak zwykle reklamowana jest opinii publicznej jako krucjata filantropijna mająca na celu uratowanie świata przed zmianami klimatycznymi, ubóstwem, głodem, chorobami (np. COVID), bigoterią, rasizmem itd., ale to nic w tym rodzaju. Jest to po prostu sposób dla globalistycznej elity na umocnienie swoich rządów i rozszerzenie ich władzy nie tylko nad ludzkością, ale nad całym życiem na ziemi.

Poniżej znajduje się oficjalna lista ONZ „Cele zrównoważonego rozwoju” (SDGs). Potraktuj to jako listę przebojów, którymi globalistyczni technokraci chcą zarządzać w skali mikro. Kiedy mówią takie rzeczy jak „brak ubóstwa” i „zero głodu”, tak naprawdę mówią, że chcą mieć totalitarną kontrolę nad finansami ludzkości i zapasami żywności. Postrzegają ludzkość w taki sam sposób, w jaki rolnik postrzega swoje zwierzęta — z wyjątkiem tego, że, ogólnie rzecz biorąc, rolnicy nie gardzą swoim zwierzętami.

C:\Users\Jo\Desktop\tablica-fundacja-A3-1536x1086-1.png

We wrześniu 2015 r. kraje przyjęły zestaw Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), aby położyć kres ubóstwu, chronić planetę i zapewnić wszystkim dobrobyt.

Szczepienia są jednym z najlepszych osiągnięć w dziedzinie zdrowia na świecie i odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu 14 z 17 celów zrównoważonego rozwoju. Jako jedna z najbardziej dalekosiężnych interwencji zdrowotnych, ściśle odzwierciedla etos SDG: „nikogo nie zostawiamy w tyle”.

1. Koniec z ubóstwem
ZDROWIE DZIECI I RODZINY = WZROST DOBROBYTU

Szczepienia stanowią platformę do realizacji interwencji żywieniowych i współdziałania z dobrym odżywianiem, aby pomóc zmniejszyć śmiertelność dzieci. Choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, mogą doprowadzić dzieci do stanu niedożywienia, ponieważ upośledzają wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Niedożywione dzieci częściej umierają z powodu chorób zakaźnych, takich jak biegunka, odra i zapalenie płuc, którym wielu można zapobiec za pomocą szczepionek.

2. Zero głodu

SZCZEPIENIA + ODŻYWIANIE = ZDROWSZE RODZINY

Szczepienia i dobre odżywianie idą w parze. Choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, często prowadzą do niedożywienia dzieci karmionych marginalnie. Niedożywione dzieci częściej umierają z powodu chorób zakaźnych, takich jak biegunka, odra i zapalenie płuc, którym wielu można zapobiec za pomocą szczepionek.

3. Dobre zdrowie i jakość życia

SZCZEPIENIA = ZDROWE ŻYCIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Szczepienia to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów ratowania życia oraz promowania dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia. Każdego roku szczepionki ratują 2-3 miliony istnień ludzkich, a kolejne miliony są chronione przed chorobami i niepełnosprawnością. Rutynowo dociera do większej liczby gospodarstw domowych niż jakakolwiek inna służba zdrowia i zapewnia społecznościom regularny kontakt z systemem opieki zdrowotnej. Zapewnia to skuteczną platformę do świadczenia innych usług podstawowej opieki zdrowotnej i na której można budować powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Dobra jakość edukacji

SZCZEPIONKI = LEPSZA NAUKA

Szczepienia zwiększają osiągnięcia edukacyjne, ponieważ zaszczepione dzieci uczą się więcej, jednocześnie mogą chodzić do szkoły i osiągać lepsze wyniki, co pozytywnie wpływa na rozwój poznawczy, a także długoterminową produktywność. Ponadto szkoły są platformą promocji zdrowia, dostarczania szczepionek i innych usług zdrowotnych. Korzyści płyną w obie strony: dzieci wykształconych rodziców mają większą szansę na szczepienie i dobre odżywienie, a tym samym cieszą się lepszym zdrowiem.

5. Równość płci

SZCZEPIENIA = WZMOCNIONE KOBIET I DZIEWCZYN

Szczepienie jest interwencją równą płci. Na całym świecie dziewczęta i chłopcy są szczepieni w podobnym tempie. Istnieją jednak różnice na szczeblach niższych niż krajowe oraz w niektórych krajach, ponieważ szereg różnych barier utrudnia kobietom dostęp do opieki zdrowotnej dla ich dzieci. Gavi wspiera kraje w podejmowaniu skoncentrowanych wysiłków w celu zidentyfikowania i wyeliminowania barier związanych z płcią w usługach szczepień, na przykład poprzez szkolenie kobiet pracowników służby zdrowia, ponieważ wzmocnienie pozycji kobiet ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zasięgu szczepień dzieci.

6. Czysta woda i warunki sanitarne

MYCIE + SZCZEPIONKI = MNIEJ CHOROBY

Szczepionki, wraz z czystą wodą, warunkami sanitarnymi i higieną (MYCIE), są sprawdzonymi interwencjami zapobiegającymi chorobom biegunkowym, które są główną przyczyną śmiertelności dzieci w krajach rozwijających się. Inwestycje w doustne szczepionki przeciw cholerze i rotawirusom, MYCIE i systemy opieki zdrowotnej tworzą zintegrowane podejście, które pomaga wyeliminować chorobę biegunkową.

7. Czysta dostępna energia

WYDAJNY SPRZĘT = CZYSTE ŚRODOWISKO

Szczepienia wprowadzają nowszą, czystszą i bardziej zrównoważoną technologię do systemów opieki zdrowotnej krajów rozwijających się. Na przykład platforma optymalizacji sprzętu łańcucha chłodniczego Gavi zapewnia krajom dostęp do chłodnictwa słonecznego i energooszczędnego, które jest nie tylko bardziej niezawodne i opłacalne, ale także bardziej przyjazne dla środowiska. Nasze wsparcie obejmuje urządzenia do monitorowania szczepionek, które zapewniają optymalne zużycie energii i zmniejszają straty.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca

ZDROWA LUDNOŚĆ = WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Inwestycje w kapitał ludzki mogą radykalnie wzmocnić konkurencyjność kraju. Zaszczepione, zdrowe dzieci wyrastają na produktywną siłę roboczą i stają się silnymi uczestnikami gospodarki. Ponadto zdrowe dzieci uwalniają czas rodziców, aby mogli pracować. W krajach wspieranych przez Gavi, każdy 1 USD wydany na szczepienia generuje 54 USD w szerszych korzyściach społecznych ludzi żyjących dłużej i zdrowiej.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

RYNEK ZDROWYCH SZCZEPIONEK = INNOWACJE

Gavi sprawia, że rynki szczepionek działają lepiej, przyciągając więcej dostawców, radykalnie obniżając ceny szczepionek i zapewniając bardziej sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do szczepionek i innych innowacyjnych produktów, które spełniają potrzeby krajów rozwijających się. Od naszego powstania w 2000 roku przyczyniliśmy się do znacznego wzrostu liczby nowych producentów dostarczających szczepionki dla Gavi, a większość dostarczanych przez nas dawek szczepionek jest wytwarzana w krajach rozwijających się.

10. Mniej nierówności

LEPSZE ZDROWIE = WIĘKSZA RÓWNOŚĆ

Szczepienia chronią zdrowie społeczności, zmniejszają liczbę osób zmuszonych do ubóstwa i dają dzieciom równe szanse na zdrowszą i bardziej produktywną przyszłość. Koncentrując się na społecznościach niedostatecznie obsłużonych i nieimmunizowanych („dawka zerowa”) dzieci w najbiedniejszych i najbardziej zmarginalizowanych populacjach, zwłaszcza ubogich w miastach i tych żyjących na odległych obszarach wiejskich i obszarach konfliktów, Gavi zapewnia im szczepienia i podstawową opiekę zdrowotną.

11. Zrównoważone miasta i społeczności

SZCZEPIENIA = ZDROWSZE MIASTA

Do roku 2050 prawie 70% światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Liczba osób żyjących w slumsach lub nieformalnych osiedlach również wzrosła do ponad 1 miliarda, z których wielu nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Wzmocnienie miejskich programów szczepień chroni je przed zwiększonym ryzykiem wybuchów chorób i jest okazją do wprowadzenia zintegrowanych usług profilaktycznych do miejskich i zaniedbanych społeczności.

13. Działania w dziedzinie klimatu

SZCZEPIONKI = ŁAGODZENIE WPŁYWU ZMIAN KLIMATU

Wpływ zmiany klimatu wpływa na zdrowie i dobrostan, źródła utrzymania i bezpieczeństwo ludzi, szczególnie w przypadku najbiedniejszych i najbardziej narażonych społeczności, takich jak ludzie w ruchu. Szczepienie ma kluczowe znaczenie dla budowania odporności ludzi i systemów i zmniejszania ryzyka epidemii chorób wrażliwych na klimat, takich jak żółta febra, cholera i Ebola, szczególnie w obszarach miejskich, niestabilnych i po klęsce żywiołowej.

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

SILNE SYSTEMY ZDROWOTNE = DŁUGOTERMINOWA STABILNOŚĆ

Skuteczne, bezpieczne i skoncentrowane na ludziach systemy opieki zdrowotnej są podstawą instytucji społecznych w każdym kraju, a szczepienia są często pierwszym punktem kontaktu między tymi systemami a ludnością. Dzięki wsparciu Gavi wysiłki krajów na rzecz poprawy sprawiedliwego dostępu do szczepionek przyczyniają się do budowania zaufania publicznego, silniejszej spójności społecznej, pokojowych i integracyjnych społeczeństw.

17. Partnerstwo na rzecz celów

INNOWACYJNE PARTNERSTWO = BEZPOŚREDNI POSTĘP

Wykorzystując przewagę komparatywną każdego partnera, innowacyjny model partnerstwa publiczno-prywatnego Vaccine Alliance przekształcił globalny postęp poprzez przyspieszenie sprawiedliwego i zrównoważonego dostępu do szczepionek na dużą skalę. Od 2000 r. wsparcie Gavi pomogło krajom zaszczepić ponad 760 mln dzieci. Pomogło to zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia o ponad 60 procent i odegrało kluczową rolę w zmniejszeniu o połowę wskaźnika umieralności dzieci poniżej piątego roku życia w tych krajach.

ORYGINAŁ

Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje ramię w ramię z prywatnymi korporacjami, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i rządami państw narodowych w celu wdrożenia Agendy 21. Wewnętrzny raport ONZ na temat inteligentnych miast stwierdza, że planują one ustanowić „partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)” przez co mają na myśli jawną technokrację; rządzą wspierani przez elity „eksperci”. Projekt ma szerokie poparcie na całym świecie: jedno z badań wykazało, że do 1997 r. 70% władz lokalnych w Wielkiej Brytanii zobowiązało się do realizacji Agendy 21. Na wschodzie Chińska Partia Komunistyczna ogłosiła niedawno, że oficjalnie współpracuje z ONZ w celu wdrożenia Agendy 21 za pośrednictwem ich „Inicjatywa Pasa i Szlaku” (imperializm chiński). Zobacz ten *komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych KPCh, cytowany poniżej.

„António Guterres powiedział, że Inicjatywa Pasa i Szlaku jest wysoce zgodna z celami ONZ i sprzyja rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi boryka się współczesny świat, a także stawianiu czoła wyzwaniom takim jak finansowanie rozwoju i zmiany klimatu. Inicjatywa Pasa i Szlaku to ważna szansa dla wszystkich krajów świata. ONZ jest gotowa do ścisłej współpracy ze stroną chińską w procesie wspólnego budowania Inicjatywy Pasa i Szlaku, aby wspólnie promować sprawę pokoju i rozwoju ludzkości.”C:\Users\Jo\Desktop\8126144b68190d409eca397c5c74a87a11aca2ff.jpg

26 kwietnia 2019 r. radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi spotkał się w Pekinie z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) António Guterresem, który był w Chinach na drugim Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku.

Wang Yi powiedział, że Chiny i ONZ są naturalnymi partnerami we wspólnym budowaniu Inicjatywy Pasa i Szlaku. Pańskie przemówienie podczas dzisiejszej ceremonii otwarcia pokazuje silne poparcie dla Inicjatywy Pasa i Szlaku, co bardzo doceniamy. Wspólne budowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku jest zgodne z zasadą szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści, jest zgodne z celami Karty Narodów Zjednoczonych, dąży do otwartości, ekologii i integralności oraz odzwierciedla ogólną wolę społeczności międzynarodowej. Opowiada się za rozwojem wysokiej jakości i zrównoważonym rozwojem oraz poprawia warunki życia ludzi i jest wysoce spójny z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Ponad 10 agencji ONZ podpisało umowy o współpracy ze stroną chińską. Strona chińska jest gotowa wzmocnić komunikację i integrację z ONZ, aby wspólnie dążyć do bardziej namacalnych rezultatów współpracy przy wspólnej budowie Inicjatywy Pasa i Szlaku. Obecnie utrzymanie multilateralizmu jest największym wspólnym dzielnikiem społeczności międzynarodowej. Chiny i ONZ powinny współpracować, aby przełożyć multilateralizm na konkretne działania i wzmocnić międzynarodową koordynację i współpracę.

António Guterres powiedział, że Inicjatywa Pasa i Szlaku jest wysoce zgodna z celami ONZ i sprzyja rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi boryka się współczesny świat, a także stawianiu czoła wyzwaniom takim jak finansowanie rozwoju i zmiany klimatu. Inicjatywa Pasa i Szlaku to ważna szansa dla wszystkich krajów świata. ONZ jest gotowa do ścisłej współpracy ze stroną chińską w procesie wspólnego budowania Inicjatywy Pasa i Szlaku, aby wspólnie promować sprawę pokoju i rozwoju ludzkości.

ORYGINAŁ

Inteligentne miasta prawdopodobnie będą wykorzystywać chińską i izraelską technologię (skradzioną z Ameryki) i prawie na pewno będą wyposażone w inwigilację w stylu chińskiego komunizmu wspomaganą sztuczną inteligencją oraz ogólnoświatowy system kredytów społecznych.

C:\Users\Jo\Desktop\E7eAN6C.png
C:\Users\Jo\Desktop\8yIDNPg.png
C:\Users\Jo\Desktop\99sX1t3.png
4. Socjalistyczna technokracja?

A jeśli chodzi o komunizm: Zniesienie własności prywatnej było głównym celem globalistów przynajmniej od czasów Karola Marxa. Według Światowego Forum Ekonomicznego, oficjalnej organizacji partnerskiej ONZ, „do 2030 r. nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy”. 2030 to proponowana data zakończenia tak zwanego „Wielkiego Resetu” – kolejnego rebrandingu Agendy 21. Mają na celu przekształcenie każdego kraju w „naród najemców”, w którym wszystko jest własnością i jest kontrolowane przez pozbawionych korzeni technokratów.

C:\Users\Jo\Desktop\z8EXypd.jpg
C:\Users\Jo\Desktop\vtkvhIv.png

Lockdowny „COVID” nie mają na celu powstrzymania rozprzestrzeniania się „śmiertelnego” wirusa, ale zniszczenie klasy robotniczej i średniej poprzez przekazanie tego co im pozostało, bezpośrednio w ręce międzynarodowej oligarchii. Od początku plandemii amerykańscy miliarderzy zdobyli ponad bilion dolarów, podczas gdy amerykańscy robotnicy „stracili” taką samą kwotę (jak i wszyscy na całym świecie). Niezależne małe firmy są miażdżone i zamykane przez przepisy „COVID” na całym świecie, podczas gdy mega-korporacje działają bez przeszkód. Nawet media głównego nurtu zostały zmuszone do przyznania, że jest to największy „transfer bogactwa” – przez co rozumieją kradzież – w historii ludzkości.

C:\Users\Jo\Desktop\rHUIs9E.png

Podczas gdy niższe klasy są wysysane z dobrobytu, plutokraci są zajęci wykupywaniem całej ziemi uprawnej i domów, które mogą dostać w swoje brudne ręce. Plebs posiadający ziemię i nieruchomości jest „niezrównoważony”. Uprawa żywności i hodowla zwierząt nie są „przyjazne dla środowiska”. Będziesz mieszkać w wynajętym mieszkaniu „Smart City”, w którym sztuczna inteligencja może śledzić Twoją emisję dwutlenku węgla. Będziesz żyć na diecie złożonej z przemysłowej pasty z robaków, sztucznego mięsa i mikroplastików hodowanych w laboratorium. Nic nie będziesz posiadać i będziesz szczęśliwy.

C:\Users\Jo\Desktop\UwlYPyE.png

Światowe Forum Ekonomiczne — założone przez protegowanego Henry’ego Kissingera, Klausa Schwaba — opublikowało liczne artykuły i filmy wskazujące na nadchodzące odejście gospodarcze od kapitalizmu w kierunku nowego systemu socjalistycznego. ŚFE wzywa do fuzji sektora prywatnego i publicznego, prawdopodobnie w celu poddania świata kontroli scentralizowanej technokracji. Żadnych więcej sektorów „prywatnych” lub „publicznych”, tylko sektor światowy.

C:\Users\Jo\Desktop\NyAozH1.jpg

Kierunek, w którym zmierzamy dzisiaj, jest niesamowicie podobny do technokratycznego socjalistycznego systemu światowego, wyobrażonego przez wielu lewicowców w 19 i 20 wieku. Zobacz, na przykład „Nowy porządek świata” lub „Otwarty spisek: błękitne druki na rzecz światowej rewolucji”. George Orwell określił ten technokratyczny socjalizm jako „Oligarchiczny kolektywizm”: Państwo, w którym środki produkcji są własnością oligarchii („Partii”), a nie samych robotników – co opisuje każde państwo socjalistyczne w historii.

Kissinger i Mao, wraz z Rockefellerami i Rothschildami odegrał znaczącą rolę w „otworzeniu” chińskiej gospodarki na „Zachód” (finanse międzynarodowe):

C:\Users\Jo\Desktop\aZhFy6Y.png
C:\Users\Jo\Desktop\omGllIn.png
5. Światowe zarządzanie, jawne i ukryte

Na początku psychoterapii COVID globalistyczne elity publicznie ogłosiły swoje plany ustanowienia jawnego rządu światowego. To oszałamiające wyznanie zostało przypadkowo podrzucone do propagandy Wielkiego Resetu (poniżej) i różnych artykułów opublikowanych na stronie internetowej Organizacji Narodów Zjednoczonych, jakby to było nic. Zobacz na przykład komunikat prasowy zatytułowany „COVID-19 pokazuje, dlaczego potrzebne są wspólne działania dla bardziej solidnej międzynarodowej architektury zdrowia”, podpisane przez wielu światowych liderów, w tym Macrona, Merkel i Borisa Johnsona.

C:\Users\Jo\Desktop\Zg9IgBb.png

Chociaż globalistyczne elity otwarcie dyskutowały o zarządzaniu światem przez dziesięciolecia, jeśli nie stulecia, media głównego nurtu (które są właścicielami i które kontrolują) oczerniają każdego, kto wskazuje to jako wariata sprzedającego teorię spiskową. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest reklamowana jako bezsilny i życzliwy – jeśli nie niekompetentny – obserwator. Została jednak wyraźnie założona, aby działać jako „oficjalny” rząd światowy. Kto uczynił to „oficjalnym”? Ludzi, którzy mają wystarczająco dużo bogactwa i władzy, by zniszczyć każdego, kto się z nimi nie zgadza.

ONZ obejmuje wiele organizacji podrzędnych zaprojektowanych do zarządzania każdym aspektem społeczeństwa ludzkiego: Światową Organizację Zdrowia, Trybunał Światowy, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światową Organizację Handlu, Międzynarodowe Biuro Edukacji, Międzynarodową Organizację ds. Migracji i tak dalej . Pytanie nie brzmi, czy ONZ zastąpi rządy państw narodowych, ale kiedy? Pod wieloma względami już to zrobiło.

„Musimy zrobić co w naszej mocy, aby tworzyć i połączyć wielkie zjednoczenia regionalne na które mamy wpływ, i musimy starać się cierpliwie i pełnić wierną służbę, aby przygotować się na Dzień, w którym będzie skuteczny rząd światowy oparty na główne grupy ludzkości. Zatem Dla nas i dla wszystkich, którzy podzielają nasze wizje i nasze pragnienie pokoju I rząd światowy, jest tylko jeden obowiązek i hasło: wytrwanie”.

– Winston Churchill (Mason 33 stopnia, finansowany przez Rothschilda), Kongres Europy, Haga, 7 maja 1948

„Niektórzy twierdzą, że jesteśmy częścią tajnej kabały działającej przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych… „internacjonaliści”… spiskujący z innych na całym świecie do zbudowania bardziej zintegrowanej globalnej polityki i struktury gospodarczej – jeden świat. Jeśli to jest zarzut, stoję winny i jestem z tego dumny.”

– David Rockefeller (Radca ds. Zagranicznych) jeden obowiązek i hasło: wytrwałość”. Dyrektor ds. relacji, Komisja Trójstronna, założyciel, oficjalny doradca Bilderberg Grupa), „Wspomnienia”, s. 405 (2002)

„Wielkie pytanie naszych czasów to nie czy jeden świat może czy nie może powstać, ale czy może powstać w sposób pokojowy. Będziemy mieć światowy rząd, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie tylko czy zostanie osiągnięty przez zgodę czy podbój.”

– James Paul Warburg (Rada ds. Członek Stosunków Międzynarodowych, syn Założyciela Rezerwy Federalnej), Przemawiając pod adresem 81 Kongresu, Rewizja Karta Narodów Zjednoczonych: Przesłuchania przed Podkomisją Komisji ds. Stosunków zagranicznych (1950)

Oficjalna propaganda ONZ od dziesięcioleci mówi o „jednym świecie” i „jednej ludzkości”:

C:\Users\Jo\Desktop\PQwtsGe.jpg

Oprócz Organizacji Narodów Zjednoczonych elity ustanowiły również częściowo zdecentralizowane imperium cieni w tak zwanym „sektorze prywatnym”, który kontroluje większość światowych finansów, mediów, edukacji i korporacji. To imperium jest połączone za kulisami poprzez tajne stowarzyszenia, takie jak Rada Stosunków Zagranicznych, Grupa Bilderberg i Komisja Trójstronna. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zasadniczo publiczną twarzą tego ukrytego imperium cieni. Niedawna globalistyczna retoryka wskazuje na nadchodzącą syntezę między imperium cienia a sformalizowanym systemem światowym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – patrz wyżej wspomniane „partnerstwa publiczno-prywatne”.

C:\Users\Jo\Desktop\UjDgZns.png

(Rada stosunków zagranicznych)

6. Uniwersalny dochód podstawowy i jedna światowa waluta cyfrowa

Żaden światowy rząd nie byłby kompletny bez światowej waluty i mogę zagwarantować, że globaliści będą próbowali przeforsować ją w ciągu najbliższych kilku dekad. Ten plan został zasugerowany w należącym do Rothschilda magazynie Economist, a szef Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) twierdził, że chce „całkowitej kontroli” nad pieniędzmi poprzez zakazanie gotówki na rzecz walut cyfrowych banku centralnego:

„Bank centralny będzie miał absolutną kontrolę nad zasadami i przepisami, które będą określać użycie [pieniądza], a my będziemy dysponować technologią, która to wymusi”.

[Źródło]

W jaki sposób elity planują wdrożyć cyfrową walutę jednego świata jest nierozwiązanym pytaniem, ale artykuł w Jerusalem Post z 2017 r. („Izrael i nieoczekiwany nowy porządek świata”) sugeruje, że „upadek globalnej waluty może być postrzegany jako sposób na wyczyszczenie historii walut krajowych, zwłaszcza dolara amerykańskiego, i ustanowić walutę międzynarodową: taką jak Bitcoin”.

C:\Users\Jo\Desktop\zPMDgsC.png
C:\Users\Jo\Desktop\4jw1WAT.png

W 2020 r. Visa złożyła patent na blockchain na cyfryzację waluty fiducjarnej. Mówiąc słowami tego artykułu, patent „określa sposób, w jaki bank centralny może przyjąć pieniądz fiducjarny, który jest obecnie w obiegu, zdigitalizować go, usunąć z obiegu przekonwertowaną fizyczną walutę, a następnie umożliwić konsumentom i handlowcom dokonywanie transakcji za pomocą cyfrowego portfel „przechowywany na chipie karty inteligentnej lub bezpiecznym elemencie urządzenia użytkownika”. Patent dotyczy wszystkich „cyfrowych walut banku centralnego”, w tym funtów, jenów i euro, co oznacza, że fizyczna waluta dowolnego banku centralnego w dowolnym miejscu na świecie może zostać natychmiast „zdigitalizowana”.

„Z jakiegoś powodu” patent wizowy zawierał bardzo niesubtelną symbolikę masońską: kompas otoczony dwoma filarami Świątyni Salomona. „ARCHITEKT”, napisane poniżej, jest odniesieniem do boga masońskiego, znanego jako „Wielki Architekt Wszechświata”.

C:\Users\Jo\Desktop\HUErW3w.png

Cyfrowy dolar został początkowo włączony do „pakietu pomocy w związku z COVID-19” na mocy ustawy CARES. Projekt ustawy sugerował, że mógłby zapewnić Amerykanom Universal Basic Income (powszechny dochód podstawowy), co miałoby kluczowe znaczenie dla stworzenia systemu kredytu społecznego opartego na tożsamości cyfrowej. Jeśli dochód jest centralnie kontrolowany albo przez państwo, albo przez jakąś nieodpowiedzialną międzynarodową biurokrację, mogą one całkowicie wykorzenić polityczny sprzeciw. Nie zgadzasz się z elitą? Przepraszam, dla Ciebie nie ma więcej pieniędzy. Precedens jest już ustanowiony: korporacje bankowości prywatnej „wycofują” z platformy takich „przestępców” przez ostatnie pół dekady, na przykład HSBC zamykający konto bankowe Marine Le Pen (bank zamyka konto partii politycznej, blokując, lub pozbawiając partii dostępu do pieniędzy).

C:\Users\Jo\Desktop\gnCUkKr.png

Nacisk na normalizację powiązania między tożsamością cyfrową a światowym systemem bankowym jest już w toku. Na przykład CommonHealth, projekt cyfrowego paszportu szczepionek zainicjowany przez Fundację Rockefellera i Światowe Forum Ekonomiczne, oficjalnie nawiązał współpracę z Samsung Pay, umożliwiając użytkownikom hostowanie „przepustki szczepionkowej” w aplikacji Samsung. Najwyraźniej nie robi to nic poza wyświetlaniem kodów QR, które prowadzą do przepustek na szczepionki użytkowników; jpeg zapisany w rolce z aparatu osiągnąłby takie same wyniki. To jednak tylko wąski koniec klina. Już niedługo możesz spodziewać się nowej gamy cudownie wygodnych funkcji.

C:\Users\Jo\Desktop\P2OeF68.png

Karta kredytowa Doconomy, wprowadzona na rynek w 2020 roku, daje wgląd w to, jak może funkcjonować nadchodzący system kredytów społecznych. Śledzi „wpływ na środowisko” wszystkiego, co kupujesz (w tym żywności) i odcina Cię, jeśli wykorzystasz wszystkie swoje „kredyty węglowe”. Kartę wyprodukowała „fińska” firma typu start-up w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych we współpracy z MasterCard. Z przyjemnością dowiesz się, że zespół Doconomy traktuje priorytetowo równość płci i rasy — 50% członków zarządu to kobiety.

C:\Users\Jo\Desktop\IuWw9d3.png
7. Transhumanizm

Najważniejszym aspektem Wielkiego Resetu jest „Czwarta Rewolucja Przemysłowa”, czyli Rewolucja Transhumanistyczna. Według słów założyciela ŚFE, Klausa Schwaba, „*doprowadzi to do fuzji naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości”. Połączenie człowieka z maszyną. Jeśli uważasz, że „transhumanizm” oznacza zamienianie ludzi w złe cyborgi, zdolne do nadludzkich wyczynów siły i inteligencji, czeka cię przykra niespodzianka.

C:\Users\Jo\Desktop\5Spgox9.png

Rewolucja Transhumanistyczna została nieszkodliwie nazwana „Internetem Ciał”, który opiera się na „Internecie Rzeczy” , fizycznej sieci połączonych z Internetem urządzeń, które niezależnie zbierają i przesyłają dane do siebie nawzajem. ludzkiej interwencji. Praktyczne ich zastosowania obejmują urządzenia „Smart Home” („Smart City”, ale dla Twojego domu), takie jak Amazon Echo lub Google Home; Opieka medyczna oparta na sztucznej inteligencji; zarządzanie łańcuchem dostaw; oraz procesy rolnicze i produkcyjne.

Internet rzeczy powstał w latach 80. i 90. w elitarnych uczelniach, takich jak MIT i UC Berkeley (oba mają powiązania z CIA, patrz tutaj i tutaj). Jego popularność gwałtownie wzrosła po tym, jak znany naukowiec Bill Joy wygłosił wykład na temat komunikacji między urządzeniami na Światowym Forum Ekonomicznym w 1999 roku. Rok później Joy napisał niesławny artykuł „Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje”, w którym ostrzegł, że „nasze najpotężniejsze technologie XXI wieku — robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia — grożą uczynieniem z ludzi zagrożonym gatunkiem”.

„Internet Ciał” zostanie stworzony poprzez bezpośrednie połączenie ludzi z Internetem Rzeczy za pomocą urządzeń, które można „wszczepić, połknąć lub nosić” (ŚFE). Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń, które zbierają dane o ludzkich ciałach (rejestrowanie aktywności fizycznej, zdrowia itp.) i modyfikują ich funkcje biologiczne. Po raz kolejny cienki koniec klina składa się z prawie bezużytecznych produktów, takich jak smartwatche, i całkowicie bezużytecznych produktów, takich jak inteligentne szczoteczki do włosów i szczoteczki do zębów. Na kartach znajdują się również inteligentne soczewki kontaktowe, dzięki czemu możesz przesyłać reklamy z YouTube bezpośrednio do własnych gałek ocznych.

Jak w przypadku wszystkich globalistycznych machinacji, rewolucja transhumanistyczna jest reklamowana jako dobroczynna filantropia. Światowe Forum Ekonomiczne twierdziło, że „Internet Ciał” może „okazać się kluczowe w walce z pandemią COVID-19”, a technologie takie jak „inteligentne rozruszniki serca” i „pigułki cyfrowe” są subtelnie promowane przez główne media i „naukowców” od kilku lat. Fizycznie wszczepialne mikrochipy szczepionkowe COVID, uważane za szaloną teorię spiskową w 2020 r., zostały publicznie ogłoszone jako ratująca życie rewolucja naukowa w 2021 r.

C:\Users\Jo\Desktop\CtJAHBC.png

Nie trzeba dodawać, że globalistyczne elity w najmniejszym stopniu nie troszczą się o zdrowie ludzkości. Ich jedynym zmartwieniem jest władza. Jeśli już, to są wyraźnie antyzdrowotne. Panowanie nad zdrową, silną, inteligentną i kompetentną populacją to niebezpieczny interes dla pogardzanego despoty. Nigdy nie mogliby zostać obaleni przez legion odurzonych, otyłych, chorych psychicznie, leniwych, słabych, nieśmiałych, posłusznych głupców.

„To dla twojego zdrowia”:

C:\Users\Jo\Desktop\Ac5rjRf.png

Jednym z głównych celów Internetu Ciał jest zbieranie danych, ale pytanie brzmi, co zamierzają zrobić z tymi wszystkimi danymi? Wyciekła prezentacja Google zatytułowana „Samolubna księga” (2018) zawierała kilka całkiem ważnych wskazówek.

W tym „hipotetycznym scenariuszu” Google stwierdza, że ​​„księga” to wszystkie dane, które big tech zgromadził na jej temat przez całe życie. Jest cyfrowym odpowiednikiem kodu genetycznego osoby, zawierającym zapis całej jej osobowości: niefiltrowanych preferencji, myśli, uczuć, pytań, decyzji i tak dalej. Podobnie jak DNA, księgi rachunkowe są wielopokoleniowe, przekazywane z rodzica na dziecko. Google twierdzi, że ta „masa historycznych danych użytkowników” umożliwiła „coraz dokładniejsze przewidywania dotyczące decyzji i przyszłych zachowań”. Tak jak genetycy zsekwencjonowali nasze DNA, Google twierdzi, że ogromna wielopokoleniowa analiza danych księgowych pozwoliłaby im zaangażować się w „sekwencjonowanie behawioralne”. Gdy zachowanie ludzkości zostanie „zsekwencjonowane cyfrowo” w wymiernej formie, Google może wtedy „ celować w docelowe części sekwencji i modyfikować je w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu”, podobnie jak edycja genów. Ostatecznym celem jest inżynieria behawioralna „na skalę gatunkową”.

To prowadzi nas do naszego następnego pytania: Jak ta inżynieria behawioralna będzie działać w praktyce? Film Selfish Ledger podaje przykład wyskakujących okienek mobilnych, które delikatnie skłaniają osoby do zdrowszych zachowań, ale jest mało prawdopodobne, aby spam z wyskakującymi okienkami mobilnymi zindoktrynował całą rasę ludzką. Naukowcy niedawno zasugerowali, że ksenofobów należy przymusowo odurzać, dopóki nie zaczną kochać uchodźców i wydaje się, że ten rodzaj „biologicznego hakowania” będzie w przyszłości mechanizmem kontroli z wyboru dla elit. Wyleczenie bigotów w kochających uchodźców przypomina komentarz Aldousa Huxleya o przekształcaniu świata w „bezbolesny obóz koncentracyjny, [w którym] metody farmakologiczne [sprawiają, że ludzie] kochają swoją niewolę”. Biorąc pod uwagę, że duża liczba ludzi na całym świecie są na antydepresantach lub podobnych „lekach”, można by stwierdzić, że wiele osób już żyje w „bezbolesnym obozie koncentracyjnym”.

Brat Aldousa, Julian, wykłuł termin „transhumanizm” w swojej książce z 1950 r. „Nowe butelki na nowe wino”. Był pierwszym dyrektorem UNESCO ONZ i fabiańskim socjalistą.

„W następnym pokoleniu powstanie, farmakologiczna metoda tworzenia ludzi kochać ich niewolę i wytwarzać dyktaturę bez łez, że tak powiem, wytwarzając rodzaj bezbolesnego obozu koncentracyjnego na całe społeczeństwa, tak aby ludzie faktycznie mieli swoje wolności im odebrano, ale raczej będzie ciesz się tym, ponieważ będą się odwracać od jakiekolwiek pragnienie buntu przez propagandę lub pranie mózgu lub wzmocnione pranie mózgu metodami farmakologicznymi. I to wydaje się 35 być ostateczną rewolucją”.

Aldous Huxley, czołowy fabianistyczny socjalista, Przemówienie w Kalifornijskiej Szkole Medycznej (1961)

Coś w stylu projektu Neuralink Elona Muska, któremu przypisuje się „rozpoczęcie rewolucji transhumanistycznej”, jest najbardziej oczywistym wektorem „inżynierii behawioralnej”. Neuralink jest oficjalnie definiowany jako „wszczepialny interfejs mózg-maszyna [dla] ludzkiej symbiozy ze sztuczną inteligencją.” Mówiąc potocznie, oznacza to, że GloboCorp umieści mikrochipy w twoim mózgu i podłączy cię do superkomputera. Chip Neuralink ma wielkość dużej monety; zastępuje fragment twojej czaszki i podłącza się bezpośrednio do twoich neuronów za pomocą maleńkich przewodów. Operacja jest tak skomplikowana, że musi być w pełni zautomatyzowana przy użyciu zaawansowanych robotów. Jednak uprzejmy Elon zapewnił nas, że Neuralink będzie dostępny dla mas, kosztując co najwyżej kilka tysięcy dolarów, tyle samo, co chirurgia oka LASIK.

W 14-minutowej prezentacji na temat technologii Neuralink, Musk twierdził, że jej celem jest „rozwiązywanie ciężkich problemów kręgosłupa i mózgu”. Najwyraźniej jego pierwsze badania kliniczne będą dotyczyły osób cierpiących na paraplegię i tetraplegię. Ta tania, manipulacja emocjonalna, propaganda, wykorzystująca strategię brandingową „ANTIFA” i „Black Lives Matter”: każdy, kto sprzeciwia się tym brutalnym, marksistowskim organizacjom terrorystycznym, jest faszystą, który nienawidzi Czarnych. Podobnie, tylko bigot nienawidzący kaleki sprzeciwiłby się agendzie Neuralink. Jest to standardowa formuła lewicowej polityki (powszechnie znana jako „socjopatia”): „Jeśli nie zastosujesz się do moich nierozsądnych żądań, powiem wszystkim, że jesteś złą osobą i spróbuję zrujnować ci życie”.

Najważniejszym aspektem Neuralink jest to, że w przeciwieństwie do większości innych technologii transhumanistycznych, nie tylko czyta i raportuje dane ciała, ale może aktywnie zapisywać dane w mózgu. Ponieważ Neuralink może kontrolować lub nadpisywać funkcje biologiczne ludzi, można bezpiecznie założyć, że ta technologia może również kontrolować myśli, emocje i zachowania. Pod koniec swojej 14-minutowej prezentacji Musk twierdzi, że technologia Neuralink może być nawet wykorzystana do „przesyłania i przechowywania twoich wspomnień jako kopii zapasowej [i] potencjalnie pobierania ich do nowego ciała lub ciała robota”.

Elity nie będą potrzebowały „metod farmakologicznych”, aby masy „pokochały swoją niewolę”, jeśli uda im się przekonać plebs do mikroczipowania własnych mózgów. Nie lekceważ, ile osób z radością sprzeda swoje dusze GloboCorp tylko po to, aby uzyskać dostęp do psychicznych wiadomości tekstowych lub pornografii w wirtualnej rzeczywistości. Naturalnie technokraci nie przejdą prosto od chipów mózgowych do wiecznego niewolnictwa. Najpierw otrzymasz standardowy chip mózgowy (wiadomości tekstowe i porno VR). Następnie kilka ulepszeń. Być może wydadzą wtyczkę „bez smutku”, wąski koniec klina do transhumanistycznej modyfikacji behawioralnej. GloboCorp będzie stale wprowadzać drobne regulacje i aktualizacje poprawek, aż w końcu pewnego dnia nagle odkryjesz, że jesteś biologicznie niezdolny do niezgody z globalistycznym programem. Być może nie będziesz w stanie rozpoznać, że program w ogóle istnieje. Wszystko w porządku. Nic nie posiadasz i jesteś szczęśliwy. Uwielbiasz mieszkać w kapsule i jeść robaki. Społeczeństwo zawsze było takie: bezbolesny obóz koncentracyjny.

Wszystkie te przewidywania są oczywiście czysto spekulacyjne. Neuralink współpracuje z FDA, aby upewnić się, że wszystko jest „dla naszego dobra”. Oczywiście ta technologia nie zostanie wykorzystana do żadnych nikczemnych czynów. Pomijając teorie inżynierii behawioralnej, technologia taka jak Neuralink doskonale wpisuje się w szerszy program globalistyczny. Mikrochipy mózgowe, które telekinetycznie łączą ludzi z systemami internetowymi, mają nieograniczony potencjał w ramach Smart City / tożsamości cyfrowej / waluty cyfrowej. Według Scotta Amyxa — partnera ONZ, sprzedawcy Smart City i „eksperta od czwartej rewolucji przemysłowej” — Neuralink ma „potencjał do przekształcenia świata”.

Ostatni element transhumanistycznej układanki dostarcza Bill Gates, więc wiesz, że będzie dobrze. Na początku 2020 r. Microsoft złożył patent o numerze „WO/2020/060606” („666”) na „system kryptowalut wykorzystujący dane o aktywności ciała”. Jest dokładnie tak, jak się wydaje: Microsoft próbuje opatentować koncepcję przekształcenia ludzi w żywe, oddychające maszyny do kopania kryptowalut. Streszczenie jest krystalicznie jasne, „aktywność ludzkiego ciała związana z zadaniem dostarczonym użytkownikowi może zostać wykorzystana w procesie wydobycia systemu kryptowalutowego”.

C:\Users\Jo\Desktop\wlDrQr0.png

Zauważ, że patent stwierdza jedynie, że hipotetyczny system wydobywania kryptowalut będzie zawierał użytkownika, który jest w jakiś sposób „połączony komunikacyjnie z serwerem”. Nie określa, w jaki sposób użytkownik jest komunikacyjnie połączony z serwerem. Można to osiągnąć za pomocą implantu, smartwatcha, cyfrowej pigułki lub jakiejś nieznanej, nowomodnej techniki. Gates wydaje się być zainteresowany wykorzystaniem „biokompatybilnych kropek kwantowych bliskiej podczerwieni” do oznaczania zaszczepionych ludzi jak bydło, więc musi mieć kilka sztuczek w rękawie.

C:\Users\Jo\Desktop\ngE5Tyz.png

Czy to jest plan elit dla ludzkości, przekształcający nas w stado bydła wydobywającego kryptowaluty? Blockchain wydaje się być integralnym aspektem projektu transhumanistycznego i czwartej rewolucji przemysłowej. Według *filmu Światowego Forum Ekonomicznego „technologia blockchain dokona redystrybucji władzy w społeczeństwie” i „będzie służyć jako system operacyjny dla nowej gospodarki”. Film twierdzi również, że próbują „zidentyfikować luki w zarządzaniu, które utrudniają przyjęcie tej technologii” i że koncentrują się na „jej potencjale włączenia finansowego”. Planują to osiągnąć poprzez modele partnerstwa publiczno-prywatnego, które „ułatwiają wykorzystanie technologii dla korzyści społecznych”.

Pamiętaj, że kiedy mówią „redystrybucja władzy w społeczeństwie” i „włączenie finansowe”, ogólnie mają na myśli odebranie bogactwa (głównie białej) klasie średniej i przekazanie go Trzeciemu Światu (lub imigrantom). Globaliści nie zamierzają rezygnować z władzy. Ważne jest również, aby pamiętać, że nie chcą przymusowo redystrybuować bogactwa do Trzeciego Świata, ponieważ są „dobrymi ludźmi”, ale dlatego, że chcą wepchnąć mikrochip do mózgu każdego afrykańskiego plemienia.

To wszystko dla transhumanizmu. Podsumowując: nie będziesz nadludzkim cyborgiem. Będziesz galaretowatym niewolnikiem, który dostaje fałszywe chemikalia typu „bądź szczęśliwym”, cybernetycznie podawanymi bezpośrednio do twoich neuronów, podczas gdy psychicznie przesyłasz pornografię VR do twoich powiek. Dla większości ludzi jest to dość podobne do codziennego życia, więc nie zdziw się, ile osób zgodzi się na to szaleństwo.

8. Podsumowanie

 • Elity otwarcie oświadczyły, że tworzą jeden rząd światowy.
 • COVID/zmiany klimatyczne to przesadne oszustwa mające na celu przestraszenie mas do zaakceptowania rządu światowego. COVID nie jest plagą niszczącą świat, zmiany klimatyczne nie zakończą świata.
 • Elity dążą do skupienia ludzkości we w pełni zdigitalizowanych, zasilanych 5G „inteligentnych miastach”, które mogą zostać zbudowane przy użyciu chińskiej i izraelskiej technologii za pośrednictwem Inicjatywy Pasa i Szlaku.
 • Wszystko, co posiadasz, w tym własność fizyczna, konta internetowe, różne formy identyfikacji i konta bankowe, zostanie scentralizowane za pomocą jednej „tożsamości cyfrowej” i połączone w jedną ogólnoświatową cyfrową sieć kontroli.
 • Ten system będzie monitorował i regulował twoje zachowanie, podobnie jak system kredytów społecznych w stylu chińskim. Ci, którzy mają zbyt niski wynik kredytu społecznego (rasiści, seksiści, homofobowie, nieszczepieni, nie „przyjazni dla środowiska” itp.) zostaną wykluczeni z podstawowych usług.
 • Elity są obecnie w trakcie znoszenia własności prywatnej i przechodzenia do komunistycznego/socjalistycznego systemu gospodarczego, z Uniwersalnym dochodem podstawowym i „wspólnotową” własnością, w której plebs „nic nie posiada” (i bądź szczęśliwy), wynajmując wszystko od państwa/rządu światowego.
 • Elity planują wdrożyć jedną światową walutę cyfrową / blockchain i znieść waluty krajowe (w tym dolar amerykański). Można to robić stopniowo, ponieważ Visa i rząd USA współpracują nad „digitalizacją” istniejących fizycznych walut lub poprzez sztucznie zaprojektowaną zapaść finansową.
 • Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że blockchain będzie służył jako system operacyjny dla nowej gospodarki.
 • Uniwersalny dochód podstawowy umożliwi elitom całkowite wykorzenienie opozycji politycznej poprzez „ograniczaniem dostępu” ludzi z jednej światowej waluty i globalnego systemu finansowego, który zostanie zintegrowany z tożsamością cyfrową i systemem społecznym.
 • Plebs będzie zmuszony do jedzenia fałszywej, wyhodowanej w laboratoriach „żywności”, ponieważ prawdziwa żywność nie jest „ekologicznie zrównoważona”.
 • Google milcząco przyznało za pośrednictwem doktryny Selfish Ledger, że ostatecznym celem ich projektu masowego gromadzenia danych jest zbudowanie „kodu genetycznego” ludzkiego zachowania („sekwencjonowanie behawioralne”), który może następnie „zhakować” w celu uzyskania zachowania „na skalę gatunkową”.
 • Technologia związana z Neuralink Elona Muska może być używana do kontrolowania myśli i zachowań lub do biologicznego łączenia umysłów jednostek z gigantyczną internetową siecią kontrolną.
 • Bill Gates opatentował technologię uprawiania żywych ludzi w celu uzyskania kryptowaluty.
 • Transhumanizm już jest obecny.

Bądź na bieżąco, dołącz do mnie na: TELEGRAM oraz FACEBOOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *