Historia Systemu Rezerwy Federalnej

Aby lepiej zrozumieć Rezerwę Federalną, ważne jest, aby zrozumieć, że utworzenie banku centralnego było od dawna planem międzynarodowych bankierów. Po wielu nieudanych próbach dopiero w 1913 roku bankierzy w końcu osiągnęli swój cel.

 

„Daj mi kontrolę nad pieniędzmi narodu, a nie obchodzi mnie, kto ustanawia jego prawa.”

Mayer Amschel Rothschild

 


1694 – Założenie Banku Anglii.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-boe.jpg

Bank Anglii był jednym z pierwszych banków centralnych i służył jako model działania Rezerwy Federalnej. W całej historii świata te same rodziny, które kontrolowały Wielką Brytanię za pośrednictwem Banku Anglii, pracowały nad kontrolowaniem świata w ten sam sposób.

 

1757 – Księga Kolonialna wydana w koloniach.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-scrip.jpg

Jedną z wcześniejszych walut emitowanych w koloniach był wolny od długu Colonial Scrip. Podczas emisji tej waluty nie były potrzebne żadne podatki, a gospodarka pracowała stosunkowo gładko.

 

1763 – Założenie dynastii bankowej Rothschildów.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-rothschilds.jpg

Mayer Amschel Rothschild zakłada jedną z największych dynastii bankowych w historii. Rothschildowie stali się wybitną rodziną bankową XIX wieku. Mówi się, że „bogactwo Rothschilda polega na bankructwie narodów”.

 

1764 – Brytyjska ustawa walutowa zabrania koloniom amerykańskim emitowania waluty.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-currency-act.jpg

Po zauważeniu sukcesu Pisma Kolonialnego, Wielka Brytania zdecydowała się wydać w 1764 r. ustawę o walutach, która zabraniała koloniom wydawania własnych pieniędzy.

 

1775 – 1783 – Rewolucja Amerykańska.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-revolution.jpg

Jedną z głównych przyczyn prowadzących do rewolucji amerykańskiej, wbrew powszechnemu przekonaniu, była kontrola Wielkiej Brytanii nad podażą pieniądza w koloniach. Ameryka została założona przez protesty przeciwko kontroli pieniędzy przez obce ręce.

 

1791 – 1811 – Hamilton przekonuje Washingtona do pierwszego banku Stanów Zjednoczonych.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-first-bank.jpg

Washington, nie będąc najlepszym ekonomistą, został przekonany przez Hamiltona do stworzenia pierwszego banku centralnego w USA. Niemal natychmiast po jego utworzeniu międzynarodowi bankierzy pracowali nad przejęciem kontroli.

 

1798 – 1815 – 5 synów Rothschilda rozsianych po całej Europie.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-rothschilds2.jpg

Każdy z pięciu synów rozprzestrzenił się, aby założyć banki w następujących miastach europejskich: Londynie, Paryżu, Wiedniu, Neapolu i Frankfurcie.

 

1811 – Karta Bankowa Stanów Zjednoczonych kończy się.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-first-bank-charter.jpg

Po 20 latach wygasa karta bankowa* pierwszego banku US i dobiega końca.

*Karta bankowa jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym firmie bankowej rozpoczęcie działalności jako bank. Autoryzuje operacje bankowe. Statut banku zawiera statut i świadectwo założycielskie. Karta określa uprawnienia instytucji bankowej. W USA statut banku jest wydawany przez odpowiedni rząd federalny lub stanowy.

 

1812 – Wojna 1812.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-war-1812.jpg

Wojna 1812 roku toczy się głównie dlatego, że USA nie odnowiły prawa do pierwszego banku Stanów Zjednoczonych.

 

1815 – Nathan Rothschild przejmuje kontrolę finansową nad Wielką Brytanią.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-nathan.jpg

Po bitwie pod Waterloo Nathan Rothschild był w stanie wykupić dużą część Banku Anglii i ustanowić rodzinę Rothschildów głównymi graczami stojącymi za światową kontrolą finansową.

 

1816 – Założenie drugiego banku USA.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-second-bank.jpg

5 lat po wygaśnięciu statutu Pierwszego Banku Stanów Zjednoczonych, zostaje uruchomiony drugi.

 

1832 – 1835 – Biddle VS Jackson walka o bank.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-biddle-vs-jackson.jpg

Pod koniec Drugiego Statutu Banku Stanów Zjednoczonych potężny bankier Nicolas Biddle wykorzystuje każdą finansową sztuczkę jaką ma w zanadrzu, aby powstrzymać Andrew Jacksona przed położeniem kresu bankowi. Ostatecznie Andrew Jackson wychodzi zwycięsko i jest w stanie położyć kres drugiemu narodowemu bankowi USA.

 

1835 – Próba zabójstwa Jacksona.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-jackson.jpg

Na Andrew Jacksona dochodzi do zamachu. Zrozumienie dlaczego jest dość oczywiste.

 

1835 – Dług publiczny spłacony.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-national-debt.jpg

Krótko po tym, jak Jackson zatrzymał drugi bank narodowy, dług publiczny USA jest spłacany po raz pierwszy i jedyny w swojej historii.

 

1854 – Powstanie Morgana.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-morgan.jpg

Junius S. Morgan (ojciec J.P. Morgana) łączy siły z londyńską firmą George Peabody & Co., aby założyć bankowość House of Morgan. Jego syn J.P. Morgan, frontman Rothschildów, finansuje wiele gałęzi przemysłu w Ameryce i staje się jednym z największych amerykańskich bankierów końca XIX wieku.

 

1861 – 1865 – Amerykańska Wojna Domowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-civil-war.jpg

Po raz kolejny światowi finansiści rozpoczęli kolejną wojnę, aby spróbować podzielić Amerykę i przejąć kontrolę finansową. Po raz pierwszy w Ameryce zastosowano również podatek dochodowy z czasów wojny, wzorowany na brytyjskim systemie opodatkowania dochodów.

 

1862 – 1863 – Lincoln wydaje zielone pieniądze.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-greenback.jpg

Abe pojmuje plan bankiera, aby pożyczyć pieniądze Ameryce z 19% procentem podczas wojny i zamiast tego emituje „Greenbacki” ze Skarbu Państwa.

 

15 kwietnia 1865 – Zabójstwo Lincolna.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-lincoln.jpg

Lincoln zostaje zamordowany. Niektórzy mówią, że John Wilkes Booth był frontmanem wykorzystywanym przez międzynarodowych bankierów.

 

1870 – 1900 – Powstanie Rockefellera.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-rockefeller.jpg

Dzięki wysiłkom finansowym J.P. Morgana John D. Rockefeller zakłada największą firmę naftową na świecie. To ogromne bogactwo ostatecznie umocniło bliskie partnerstwo między Domem Morganów a Domem Rockefellerów. Rockefellerowie stają się dwudziestowiecznymi Morganami w Ameryce, oczywiście ściśle powiązanymi z Rothschildami.

 

1880 – Powstanie Schiffa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-schiff.jpg

W tym czasie Jacob Schiff staje się również głównym finansistą w Ameryce. Po raz kolejny jest blisko związany z Rothschildami.

 

1880 – 1900 – Pozłacany wiek.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-gilded.jpg

Z dobrymi 20-letnimi względnie wolnymi rynkami i brakiem banku centralnego, Ameryka doświadcza jednego z największych okresów wzrostu w historii.

 

2 lipca 1881 – Zabójstwo prezydenta Jamesa Gardielda.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-garfield.jpg

Prezydent Garfield otwarcie oświadczył, że ktokolwiek kontroluje podaż waluty, będzie kontrolował biznes i działalność wszystkich ludzi. Prezydent Garfield został zastrzelony na stacji kolejowej po zaledwie 4 miesiącach urzędowania.

 

1907 – Panika 1907.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-1907.jpg

Mając na miejscu wszystkich swoich amerykańskich graczy, międzynarodowi bankierzy wywołują kolejną zaaranżowaną panikę, aby ustanowić kolejny bank centralny w Ameryce.

 

1910 – Sekretne spotkanie na wyspie Jekyll

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-jekyll.jpg

Europejscy i amerykańscy bankierzy i politycy wysokiego szczebla odbywają tajne spotkanie na Wyspie Jekyll w celu omówienia szczegółów utworzenia nowego banku centralnego, Rezerwy Federalnej.

 

1912 – Woodrow Wilson wszedł do biura.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-wilson.jpg

Woodrow Wilson zostaje sprytnie osadzona na prezydenta przez bankierów, aby zrealizować wiele planów bankierów.

 

1913 – Utworzenie IRS*.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-irs.jpg

Powstaje IRS, który potajemnie staje się oddziałem windykacyjnym dla wkrótce utworzonego Fedu. IRS ma integralną relację z Fed, jak zobaczycie później.

*Swap stopy procentowej – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji.

 

1913 – Utworzenie FED.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-fed.jpg

Wraz z wprowadzeniem IRS powstaje kolejna wersja amerykańskiego banku centralnego. Międzynarodowi bankierzy grali Demokratów przeciwko Republikanom. Demokraci forsowali Plan Aldricha, Republikanie byli za Ustawą o Rezerwie Federalnej. Oba plany były zasadniczo tym samym i miały różne nazwy. Z czasem Rezerwa Federalna przekształciłaby się w to, co mamy dzisiaj.

 

1914 – 1919 – I Wojna Światowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-ww1.jpg

Kiedy bank centralny zostanie ustanowiony, czas iść na wojnę i zarobić trochę pieniędzy. Podaż waluty jest zawyżona, a dolary trafiają do firm i banków za granicą.

 

1921 – 1930 – Szalone lata 20.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-20s.jpg

Wraz z centralnie kontrolowaną ekspansją podaży pieniądza lata dwudzieste XX wieku przeżywają boom. Podaż waluty jest sztucznie zawyżona, a ludzie kochają łatwe pieniądze.

 

1929 – Krach na giełdzie.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-stock.jpg

Po zatrzymaniu ekspansji podaży waluty w latach dwudziestych następuje krach na giełdzie w 1929 roku.

 

1933 – Rozkaz wykonawczy, aby zagrabić złoto.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-executive-order.jpg

Aby trzymać ludzi z dala od prawdziwego bogactwa i prawdziwych pieniędzy, wydawane jest rozporządzenie wykonawcze 6102 w celu zbierania prawdziwych pieniędzy ludzi w zamian za papierowe pieniądze Fed.

 

1933 – Era Glass-Steagalla.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-glass.jpg

W wyniku technicznego krachu giełdowego w 1929 r. w erze Glass-Steagall wprowadzono nowe przepisy bankowe. Rząd włączył się i ubezpieczył wiele ryzyk, które podjęły banki, a tym samym stworzył pokusę nadużycia, którą banki mogły wykorzystać na swoją korzyść.

 

1934 – Wielka Depresja.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-great.jpg

W wyniku manipulacji Fedem nadchodzi Wielki Kryzys i Ameryka przeżywa jeden z najcięższych okresów.

 

1935 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-ss.jpg

Ubezpieczenie społeczne jest tworzone w Ameryce, gdzie obywatele Stanów Zjednoczonych są potajemnie zastawieni jako zabezpieczenie dla międzynarodowych bankierów za dług Stanów Zjednoczonych.

 

1939 – 1945 – II Wojna Światowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-ww2.jpg

Z bankiem centralnym, który jest w stanie nadmuchać walutę, niezawodnym sposobem na ożywienie pogrążonej w kryzysie gospodarki jest po prostu wydrukowanie większej ilości pieniędzy i wciągnięcie kraju w wojnę. I dokładnie to wydarzyło się podczas II wojny światowej.

 

1951 – Umowa Skarbowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-treasury.jpg

Porozumienie Skarbu było umową zawartą między Departamentem Skarbu USA a Fed, która zapewniała Rezerwie Federalnej pozostanie niezależnym podmiotem.

 

1963 – Kennedy upoważnia Skarb Państwa do emisji pieniędzy. C:\Users\Jo\Desktop\timeline-kennedy-money.jpg

Podobnie jak Lincoln 100 lat wcześniej, Kennedy upoważnia Skarb Państwa do emisji własnych pieniędzy poza kontrolą międzynarodowych bankierów…

 

1963 – Zabójstwo Kennedy-iego.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-kennedy.jpg

Podobnie jak Lincoln, Kennedy również zostaje zamordowany.

 

1971 – Ceny złota rosną.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-gold-price.jpg

Gdy dolar zostanie odsunięty od złota, cena złota poszybują w górę.

 

1971 – Dolar odsunięty od złotego standardu.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-gold.jpg

Dolar usuwa swoje ostateczne połączenie z prawdziwymi pieniędzmi i w tym momencie staje się w 100% papierowym pieniądzem, który nie ma żadnego pokrycia.

 

1971 – Światowa waluta rezerwowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-wrc.jpg

Dolar amerykański staje się światową walutą rezerwową, dzięki czemu w przyszłości inne kraje będą podtrzymywać i umacniać dolara.

 

1980 – Ustawa o kontroli monetarnej.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-mca.jpg

Ustawa o kontroli monetarnej dała Rezerwie Federalnej jeszcze większą kontrolę nad sektorem bankowym. Banki musiały teraz przestrzegać zasad wprowadzonych przez Fed.

 

1999 – Ustawa o modernizacji usług finansowych.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-fsma.jpg

Ustawodawstwo to uwzględniło problemy stworzone przez wcześniejsze przepisy Glass-Steagall i zastąpiło wiele z tych przepisów jeszcze bardziej skandalicznymi przepisami, które stworzyły jeszcze więcej problemów i doprowadziły częściowo do bańki mieszkaniowej w 2008 r.

 

2000 – Bańka Dotcomów.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-dotcom.jpg

Prowadząc do bańki internetowej, Rezerwa Federalna wpompowała na rynek mnóstwo waluty, co doprowadziło do błędnych inwestycji i sztucznie podniosło w tym czasie ceny akcji, zwłaszcza akcji technologicznych.

 

2008 – Bańka mieszkaniowa.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-housing.jpg

Podobnie jak bańka dotcomów, bańka na rynku mieszkaniowym została spowodowana przez Fed wpompowujący na rynek dużo waluty poprzez sztucznie niskie stopy procentowe i rząd wspierający ryzykowne pożyczki dla niekwalifikujących się nabywców domów.

 

2008 – Crash z 2008 r.

C:\Users\Jo\Desktop\timeline-2008.jpg

Wszystkie łatwe pożyczki i manipulacje Fed musiały w końcu się skończyć i w 2008 roku w końcu tak się stało. Ale katastrofa nigdy nie mogła się w pełni wydarzyć. Fed wkroczył i zasadniczo wykupił wszystkie złe kredyty.

 

Dzień dzisiejszy – Bańka rządowa.

C:\Users\Jo\Desktop\sejm223.jpg

Pozostaje nam dzisiaj gospodarka zbudowana głównie na sztucznej inflacji, całkowicie zaprojektowanej przez Rezerwę Federalną. Stopy procentowe są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie, aby utrzymać gospodarkę w ruchu, a Rezerwa Federalna drukuje to, co jest potrzebne, aby zrekompensować wszystkie straty dzięki niskim stopom procentowym. Mówiąc matematycznie, to nie może trwać wiecznie…

(O wpływie pandemii na ekonomie i gospodarkę na pewno pojawi się artykuł.)

 

„Ponieważ kiedy tylko ustawili Rezerwę Federalną na pozycji, nielegalnie, ale na pozycji władzy, wtedy mogli nadrukować na dolary „Annuit Coeptis”, „Nasze przedsiębiorstwo jest teraz sukcesem”, co oznacza: „Przejęliśmy Amerykę, a Ameryka spała głęboko i nawet o tym nie wiedziała”. Więc mówię, że wszyscy zostaliśmy przejęci.”

Jordan Maxwell Matryca Mocy

 

Oryginał: Federal Reserve Guide (Quinton Figueroa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *