Dokument Fundacji Rockefellera – scenariusz na przyszłość (COVID19)

W Maju 2010 roku Fundacja Rockefelera wydała na świat własny dokument badawczy pt. „Scenariusze na przyszłość technologii i Rozwoju Międzynarodowego”. W dokumencie dane nam jest poznać hipotetyczne scenariusze na przyszłość, odnoszące się do technologii i życia codziennego, w perspektywie do 2030 roku.

C:\Users\Jo\Desktop\rockefeller-foundation.jpg

Jak wygląda dzisiejsza pandemia względem scenariusza na przyszłość wydanego przez Fundacje Rockefellera? W przeciwieństwie do event201 Billa Gatesa, które miało miejsce przed oficjalnym wybuchem pandemii, ten dokument został opublikowany 10 lat temu w 2010 roku.
Rządy na całym świecie używają go do poszerzania swojej władzy i zwiększania swojej władzy. Chociaż autorzy dokumentu twierdzą, że tylko wyobrażają sobie, a nie przewidują przyszłoś, biorąc pod uwagę ogromną rolę rodu rodziny Rockefellerów i samej Fundacji w forsowaniu New World Order, jest to podstęp, aby ukryć ich aktywne planowanie scenariuszy kryzysowych, które mają się wydarzyć. Jest to również przykład programowania predykcyjnego.

 • Programowanie predykcyjne: „Lock Step” (blokada, nacisk, zamknięcie)

Jeden ze scenariuszy dokumentu nosi tytuł „Lock Step”, fraza o negatywnym wydźwięku i sugerująca żołnierzy, wojsko i dla niektórych faszyzm. Tak jak Bill Gates był nieugięty, że jego event201 było tylko „symulacją”, a nie „przewidywaniem”, tak samo ten artykuł Fundacji Rockefellera twierdzi, że jego scenariusze nie są przewidywaniami:

„Co ważne, scenariusze nie są przewidywaniami. Są to raczej przemyślane hipotezy, które pozwalają nam wyobrazić sobie, a następnie przećwiczyć różne strategie, jak być lepiej przygotowanym na przyszłość – lub bardziej ambitnie, jak pomóc samemu kształtować lepszą przyszłość… Scenariusze są medium, za pomocą którego może nastąpić wielka zmiana może być nie tylko wyobrażona, ale także urzeczywistniona.”

Jednak ich intencja jest jasna: wykorzystać okazję scenariusza lub kryzysu do ukształtowania „lepszej przyszłości” lub przekształcenia świata na swoje podobieństwo – globalnej totalitarnej dyktatury Nowego Porządku Świata. Scenariusz Lock Step jest opisywany jako „świat ściślejszej odgórnej kontroli rządowej i bardziej autorytarnego przywództwa, z ograniczonymi innowacjami i rosnącym sprzeciwem obywateli” i opiera się na pandemii wirusa (szczepu grypy), który zaraża prawie 20% ludności świata i zabija 8 milionów ludzi w ciągu 7 miesięcy. Poniższe punkty są cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z artykułu, z moim komentarzem w nawiasach na końcu każdego z nich. Zobacz, co wydarzyło się w tym „fikcyjnym” scenariuszu:

– Pandemia miała również śmiertelny wpływ na gospodarki: międzynarodowa mobilność zarówno ludzi, jak i towarów zatrzymała się, wyniszczając branże, takie jak turystyka i przerywając globalne łańcuchy dostaw. Nawet lokalnie, normalnie tętniące życiem sklepy i biurowce przez wiele miesięcy stały puste, pozbawione zarówno pracowników, jak i klientów. (Obecna sytuacja.)

– Początkowa polityka Stanów Zjednoczonych polegająca na „silnym zniechęcaniu” obywateli do latania okazała się śmiertelnie pobłażliwa, przyspieszając rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko w USA, ale także poza granicami. (Początek pandemii.)

– Jednak kilka krajów poradziło sobie lepiej – w szczególności Chiny. Szybkie nałożenie i wyegzekwowanie przez chiński rząd obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich obywateli, a także natychmiastowe i niemal hermetyczne odcięcie wszystkich granic, uratowało miliony istnień ludzkich, powstrzymując rozprzestrzenianie się wirusa znacznie wcześniej niż w innych krajach, umożliwiając szybszy powrót do „normalności” po pandemii. (Już się stało – zauważ oczywistą pochwałę dla chińskiego autorytaryzmu.)

– Podczas pandemii przywódcy narodowi na całym świecie ugięli się i narzucili hermetyczne zasady i ograniczenia, od obowiązkowego noszenia masek po kontrolę temperatury ciała przy wejściach do przestrzeni wspólnych, takich jak dworce kolejowe i supermarkety. (Dzieje się tak w wielu miejscach na całym świecie, łącznie z moją pracą.)

– W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybrał wiele form: biometryczne identyfikatory dla wszystkich obywateli, na przykład paszporty COVID19. (Niebawem jedna globalna baza danych tj. Bill Gates ID2020.)

Scenariusz Lock Step omawia następnie, jakie trendy technologiczne i aplikacje możemy zobaczyć. Oto przewidywania:

– Skanery wykorzystujące zaawansowaną technologię funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) stają się normą na lotniskach i w innych miejscach publicznych w celu wykrywania nienormalnych zachowań, które mogą wskazywać na „intencje antyspołeczne”. (Dzieje się teraz np. w Australi.)

– W następstwie paniki, inteligentniejsze opakowania na żywność i napoje są najpierw stosowane przez duże firmy i producentów w środowisku biznes dla biznesu, a następnie adaptowane dla poszczególnych produktów i konsumentów. (Jeszcze się nie wydarzyło)

– Powstaje nowa diagnostyka do wykrywania chorób zakaźnych. Zmienia się również stosowanie badań przesiewowych; badania przesiewowe stają się warunkiem wstępnym zwolnienia ze szpitala lub więzienia, skutecznie spowalniając rozprzestrzenianie się wielu chorób. (Badania na covid19.)

– Technologie tele obecności (rozmowa przez kamerki) są odpowiedzią na zapotrzebowanie na tańsze, mniej przepustowe, zaawansowane systemy komunikacyjne dla populacji, których podróże są ograniczone. (Obecne na każdym kroku.)

– Kierując się protekcjonizmem i względami bezpieczeństwa narodowego, narody tworzą własne niezależne, zdefiniowane regionalnie sieci informatyczne, naśladując chińskie zapory ogniowe. Rządy mają różne stopnie sukcesu w kontrolowaniu ruchu internetowego, ale mimo to wysiłki te powodują podziały w sieci „Światowej”. (Już się stało – przed kryzysem COVID-19 Korea Północna, Iran, Kuba i Rosja stworzyły własne narodowe intranety).

Jak pokazuje dokument Fundacji Rockefellera, nic w politycznym świecie nie dzieje się przypadkiem.

Parafrazując Franklina Roosevelta, jeśli coś dzieje się w świecie polityki lub geopolityki, można się założyć, że zostało to zaplanowane w ten sposób. Ten artykuł Fundacji Rockefellera przypomina mi o innych kluczowych relacjach i dokumentach spiskowych, które również w jakiś magiczny sposób (powierzchownie) „przewidziały” przyszłość. W rzeczywistości są to plany napisane przez kluczowych wtajemniczonych, którzy już znają plan gry, agendę i mają wpływy, aby to urzeczywistnić.

 • Programowanie sloganami i nagłówkami – Nowa Normalność

C:\Users\Jo\Desktop\Nigdy nie wrócimy do czasów sprzed pandemii.png

C:\Users\Jo\Desktop\Musimy przygotować się na nieustanną epidemię.png

Oprócz programowania predykcyjnego, każdego dnia jesteśmy również bombardowani sloganami i nagłówkami. dystans społeczny, samoizolacja, nowa normalność itd. (Są to również przykłady w jaki ludzie okazują swoją posłuszność.)

Ten ostatni jest szczególnie podstępny, ponieważ przygotowuje nas psychologicznie do brzydkiej rzeczywistości, że manipulatorzy NWO celowo zaprojektowali i wykorzystali ten kryzys właśnie dlatego, że chcą wymówki, by przekształcić cały świat w jedną z dwóch klas: władców i niewolników. Nie mają zamiaru pozwolić masowej populacji wrócić do tego, co było… chodziło o to, aby wstrząsnąć sytuacją, aby mogli pogrążyć świat w trwalszej tyranii. Ordo ab chao.

Tak więc wszystkie artykuły redakcyjne i wystąpienia telewizyjne, powtarzające nową normę, próbują cię zmęczyć, abyś zgodził się na to, czego chcą. Próbują cię złamać. Chcą, abyś poddał się Nowemu Porządkowi Świata, poddał się większej ilości regulacji i kontroli. Spójrz, jak rażące jest programowanie –”przyzwyczaj się do tego, bo ten lockdown nie będzie ostatnim” (czytaj: poddaj się, słuchaj i przestrzegaj).

 • Dokument Fundacji Rockefellera i Nowa Normalność

Dokument Fundacji Rockefellera jest kolejnym przykładem długiej linii „zbiegów okoliczności” otaczających tę fałszywą pandemię, którą teraz można łatwo postrzegać jako kolejny wytworzony kryzys mający na celu stworzenie totalitarnego jednego rządu światowego NWO. Przy szacunkach, że od 1/4 do 1/3 całej populacji planety jest w stanie „wegetacji”, elity NWO są chętni do przymusowego warunkowania ludzi, aby zaakceptowali tę rzeczywistość jako nową normalność i nowy sposób życia. Na ile im się to uda, zależy od tego, na ile ludzie mogą szerzyć to przesłanie, myśleć samodzielnie, odrzucać strach i bronić wolności.

„Scenariusz na przyszłość” kontynuuje porównywanie dwóch różnych reakcji na ich przewidywaną pandemię;

(1) Stany Zjednoczone tylko „silnie zniechęcały” ludzi do latania, podczas gdy Chiny (2) wprowadziły obowiązkową kwarantannę dla wszystkich obywateli.

Pierwsza reakcja jest oskarżana o dalsze rozprzestrzenianie wirusa, podczas gdy chwalone jest nałożenie „duszącego” lockdownu. Następnie opisuje wdrażanie totalitarnej kontroli:

„Podczas pandemii przywódcy krajów na całym świecie nadużywali swój autorytet i narzucali hermetyczne zasady i ograniczenia, od obowiązkowego noszenia masek na twarz po kontrolę temperatury ciała przy wejściach do przestrzeni wspólnych, takich jak dworce kolejowe i supermarkety”.

Wyraźnie pożądaną reakcją jest nadużywanie władzy. Ale według tego „Scenariusza Przyszłości” jest gorzej:

„Nawet po wygaśnięciu pandemii ta bardziej autorytarna kontrola i nadzór nad obywatelami i ich działaniami zostały, a nawet nasiliły się”.

„W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybierał wiele form: na przykład biometryczne identyfikatory dla wszystkich obywateli i ściślejsze regulacje dotyczące kluczowych branż, których stabilność uznano za kluczową dla interesów narodowych”.

C:\Users\Jo\Desktop\increased control.png

„…globalna pandemia musi skutkować zwiększoną kontrolą, w której ludzie chętnie rezygnują ze swojej wolności, aby czuć się bezpiecznie.”

Podręcznik globalnej kontroli

Teraz, gdy ogłoszona pandemia rzeczywiście nadeszła, ta sama Fundacja Rockefellera przedstawiła krok drugi: podręcznik dotyczący wdrażania nowych systemów kontroli podczas tej pandemii. Dopiero gdy wszystkie wymagane sieci kontroli zostaną uruchomione, świat może się ponownie otworzyć.

C:\Users\Jo\Desktop\Podręcznik globalnej kontroli.jpg

Kiedy połączysz dwa dokumenty Rockefellera, zobaczysz plan:

1) Najpierw ogłaszają globalną pandemię z koronawirusem i przestawiają do czego powinna doprowadzić: zupełnie nowy poziom autorytarnej kontroli.

2) Po drugie, podają praktyczne wskazówki, jak zastosować ten system sterowania.

Oto ilustracje i cytaty z ich przewodnika:

C:\Users\Jo\Desktop\global-control.gif

„Aplikacje cyfrowe i oprogramowanie śledzące chroniące prywatność powinny być szeroko stosowane, aby umożliwić pełniejsze śledzenie kontaktów”.

C:\Users\Jo\Desktop\digitaal-id.gif

„Aby w pełni kontrolować epidemię (Covid-19), musimy co tydzień testować większość populacji”.

Zgodnie z ich „Scenariuszem przyszłości” cała populacja świata powinna otrzymać cyfrowy identyfikator, który wskazuje, kto otrzymał wszystkie szczepionki. Bez wystarczających szczepień dostęp do szkół, koncertów, kościołów, transportu publicznego itp. będzie odmówiony.

W 2020 roku było to dokładnie to, o co wzywał Bill Gates i wiele rządów.

 • Bill Gates wynegocjował umowę o śledzeniu kontaktów o wartości 100 miliardów dolarów z demokratycznym kongresmanem sponsorem ustawy sześć miesięcy PRZED pandemią koronawirusa.

Szokujące rewelacje zostały ujawnione przez dwóch śledczych w podkaście Thomasa Paine’a i programie Moore Paine Show na Patreon.

Dziewięć miesięcy po spotkaniu z Billem Gatesem, demokratyczny przedstawiciel stanu Illinois, Bobby Rush, wprowadził ustawę HR 6666 TRACE, która obejmuje program dotacji o wartości 100 miliardów dolarów, który upoważniałby Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej do stworzenia armii śledzenia kontaktów działających za pośrednictwem opieki zdrowotnej, szkół i organizacji non-profit, oraz testy diagnostyczne COVID-19 „za pośrednictwem mobilnych jednostek opieki zdrowotnej i w razie potrzeby, w domach osób oraz w innych celach”.

 • Wszystkie kontakty muszą zostać sprawdzone.

W ujawnionym przez rząd wideo mogliśmy zobaczyć rozmowę byłego amerykańskiego prezydenta Billa Clintona i Andrew Cuomo, gubernatora stanu Nowy Jork.

Omawiali oni jak skonfigurować duży system kontroli, aby przetestować całą populację i sprawdzić wszystkie kontakty. Dyskutowali jak zbudować armię, aby przeprowadzić owy system kontroli.

C:\Users\Jo\Desktop\Screenshot-2020-09-28-at-14.36.53-e1601302496322.png

„Trzeba wyznaczyć setki, setki agentów kontrolnych. Testują wszystkich, a następnie sprawdzają wszystkie kontakty. Nigdy wcześniej nie robiono tego na taką skalę. To armia śledczych, którzy będą sprawdzać kontrakty wszystkich.”

Gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo

 • Zupełnie nowy poziom globalnej kontroli

Bill Gates wyjaśnił również, że tylko osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 powinny mieć możliwość podróżowania, chodzenia do szkoły, uczestniczenia w spotkaniach i pracy.

Cyfrowe identyfikatory szczepionek są już opracowywane, a Gates ma patent na technologię, która umożliwia śledzenie ciała danej osoby w dowolnym miejscu. Ta technologia nosi nazwę WO2020-060606. (O tym w następnym artykule.) Ponadto Gates chce stworzyć globalną sieć monitorowania, która będzie śledzić wszystkich, którzy zetknęli się z Covid-19.

 • Plan: wstrzyknąć ludzkości szczepionkę zmieniającą DNA

Słynny dziennikarz śledczy Anthony Patch przez lata badał plany kontrolowania świata za pomocą stworzonych pandemii i obowiązkowych szczepionek. Podczas wywiadu w 2014 roku badacz ten przewidział:

„Wypuszczą koronawirusa stworzonego przez człowieka. W rezultacie ludzie będą domagać się szczepionki, aby ich chronić. Ta szczepionka doda trzeci szczep DNA do organizmu człowieka, zasadniczo czyniąc go hybrydą.

„Po wstrzyknięciu osobie niemal natychmiast DNA ulega transformacji. Ta zmiana genetyczna spowoduje, że ludzie stracą zdolność samodzielnego myślenia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W ten sposób można ich łatwiej kontrolować, stać się niewolnikami elity”.

Oczywiście brzmi to szaleńczo i to jest naprawdę szalone. Musimy jednak mieć świadomość, że ten profesjonalny detektyw nie jest głupcem. Prowadził wieloletnie badania i to właśnie odkrył przez lata.

Musimy uważać, aby nie odrzucić rzetelnej wiedzy, opartej na latach badań, po prostu z powodu braku wiedzy w danej dziedzinie.

 • 20 lat badań mówi: szczepionka zmieni nasze DNA

Doktor Carrie Madej kierowała dwiema dużymi klinikami w Gruzji, zanim wyjechała do Dominikany, by wykonywać pracę humanitarną. Studiowała DNA i szczepionki przez ostatnie dwadzieścia lat i nakręciła ważny film*, w którym ostrzega, że istnieje plan wstrzyknięcia ludzkości bardzo niebezpiecznych szczepionek przeciwko Covid-19.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest w stanie podać więcej szczegółów na ten temat publicznie.

*

Dwa cele tych szczepionek:

1) Przeprogramuje nasze DNA i uczyni nas hybrydami łatwiejszymi do kontrolowania.

2) Połączy nas ze sztuczną inteligencją za pomocą cyfrowego identyfikatora szczepionki, który otworzy również zupełnie nową sferę kontroli.

 • Wyludniać ziemię za pomocą zorganizowanych epidemii

Dr John Coleman jest słynnym oficerem wywiadu CIA, który napisał książkę zatytułowaną „Komitet 300”.

Wyjaśnia w nim, jak tajne stowarzyszenia manipulują rządami, opieką zdrowotną, przemysłem spożywczym, mediami itd. Tę książkę można znaleźć na stronie internetowej CIA.

Jednym z głównych celów wielu tajnych stowarzyszeń, które kontrolują rządy i media, jest wyludnienie Ziemi.

C:\Users\Jo\Desktop\At least 4 billion useless eaters shall be eliminated by the year 2050.png

„Co najmniej 4 miliardy bezużytecznych zjadaczy zostanie wyeliminowanych do roku 2050 za pomocą ograniczonych wojen i zorganizowanych epidemii śmiertelnych, szybko działających chorób…”

Oficer Agencji Wywiadowczej (CIA), Dr. John Coleman

 • Utrzymać ludzkość poniżej 500 000 000

W 1980 roku w Georgi, w USA wzniesiono granitowy pomnik zwany „Guidestones”. Zestaw 10 wskazówek jest wypisany na konstrukcji w ośmiu językach nowożytnych, oraz krótsza wiadomość wpisana jest na górze struktury w czterech starożytnych pismach językowych.

C:\Users\Jo\Desktop\georgia-guidestones.jpg

Pierwsza wytyczna brzmi następująco:

1. Utrzymać ludzkość poniżej 500 000 000 w nieustannej równowadze z naturą.

Oficer CIA, dr Coleman, ujawnił, że jedną z ich metod „utrzymania ludzkości” jest wywoływanie „zorganizowanych epidemii śmiertelnych, szybko działających chorób”.

 • Używanie szczepionek w celu zmniejszenia ludzkości

Podczas wykładu TED, Bill Gates powtórzył ten cel, kiedy dosłownie powiedział, że nowe szczepionki można wykorzystać do zmniejszenia światowej populacji o 10-15%!

C:\Users\Jo\Desktop\we can reduce that number by ten to fifteen percent.png

„Obecnie na Ziemi jest 6,7 miliarda ludzi, a wkrótce będzie ich 9 miliardów. Możemy jednak zmniejszyć tę liczbę o dziesięć do piętnastu procent, jeśli wykonamy dobrą robotę z nowymi szczepionkami, opieką zdrowotną i kontrolą urodzeń”.

Sprzedawca szczepionek, Bill Gates

 • Szczepionka Covid19 do kontroli populacji?

Mike Adams jest naukowcem zajmującym się żywnością, autorem popularnonaukowej książki Food Forensics i założycielem CWC Labs z akredytacją ISO.

Wiele lat temu powiedział, co następuje:

„Zmodyfikowana broń biologiczna zostanie wypuszczona w skupiskach ludności. Będą wezwania do ogromnych funduszy rządowych dla przemysłu szczepionkowego, aby wymyślić szczepionkę. Cudem będą mieli opracowaną szczepionkę w rekordowym czasie. Wszyscy będą musieli ustawić się w kolejce i wziąć tę szczepionkę”.

Rzeczywiście ma miejsce wypuszczenie zmodyfikowanej broni biologicznej, a następnie mandat na szczepionki, ogromne fundusze rządowe dla przemysłu szczepionkowego i szczepionka, która jest opracowywana w rekordowym czasie.

Reszta jego przesłania jest taka, że ta szczepionka zacznie powoli zabijać miliony – jeśli nie miliardy – ludzi w ciągu kilku lat. Będzie to szczepionka typu „wyłącznik”, zaprojektowana w celu zmniejszenia światowej populacji.

Źródła:

https://humansarefree.com

https://www.zerohedge.com

http://www.prisonplanet.pl

https://thefreedomarticles.com

https://stateofthenation.co

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *