Co to jest Federal Reserve?

(Rezerwa Federalna)

C:\Users\Jo\Desktop\Web_Photo_Editor.jpg

Rezerwa Federalna lub Fed to prywatny bank centralny, który kontroluje podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie istniejące dziś dolary zostały stworzone przez Rezerwę Federalną. W rzeczywistości, jeśli spojrzysz na jakąkolwiek walutę, zobaczysz, że jest na niej napisana Notka Rezerwy Federalnej:

C:\Users\Jo\Desktop\what-dollar.jpg

 
Możesz tego nie wiedzieć, ale Fed…

 

JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ

C:\Users\Jo\Desktop\what-private.jpg

Fed to firma nastawiona na zysk, której właścicielami są europejskie i amerykańskie rodziny bankowe. Te rodziny pożyczają pieniądze Stanom Zjednoczonym i zarabiają na odsetkach.

 

JEST DOTOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

C:\Users\Jo\Desktop\what-socialized.jpg

Fed zachęca banki do podejmowania ogromnego ryzyka, ponieważ wie, że wszelkie straty, jakie mogą ponieść, są pokrywane przez podatnika.

 

ZARABIA PIENIĄDZE PRZEZ IRS

C:\Users\Jo\Desktop\what-irs.jpg

Kiedy wysyłamy pieniądze do IRS*, oni biorą te pieniądze i przekazują je do Skarbu Państwa, który z kolei płaci odsetki od obligacji Fed. w skrócie: nasze podatki są płacone do Fedu.

*Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA**, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji.

**Forward rate agreement (FRA) – transakcja pochodna, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu.

 

SPRAWIE, ŻE LUDZIE STAJĄ SIĘ BIEDNIEJSI

C:\Users\Jo\Desktop\what-poorer.jpg

Poprzez inflację Fed sprawie, że ludzie mają coraz mniej a właściciele się wzbogacają. Z powodu Fed popularne produkty, takie jak żywność i gaz, stają się droższe.

 

POŻYCZA PIĘNIĄDZE Z POWIETRZA

C:\Users\Jo\Desktop\what-lends.jpg

Fed nie tylko drukuje pieniądze z powietrza (bez oparcia w aktywach), ale także je pożycza. Wszystkie pieniądze, które obecnie mamy w obiegu, to pożyczka od Fed dla Ciebie… z odsetkami!

 

ZADŁUŻA NAS W PRZYSZLOŚCI

C:\Users\Jo\Desktop\what-debt.jpg

Fed wydaje bogactwo, które posiadamy teraz, a potem przerzuca rachunki w przyszłość. W ten sposób czyni nas coraz biedniejszymi w przyszłości.

 

DZIAŁA W TAJEMNICY

C:\Users\Jo\Desktop\what-secrecy.jpg

Fed nie ma nadzoru rządowego i działa za zamkniętymi drzwiami. Rezerwa Federalna nigdy nie była kontrolowana.

 

DAJE PIENIĄDZE BANKOM ZA DARMO

C:\Users\Jo\Desktop\what-banks.jpg

Banki mogą legalnie pożyczać pieniądze, których nie mają. Fed pozwala bankom na tworzenie pożyczek dla ludzi z pieniędzmi, których banki mają.

 

TWORZY WZROSTY I SPADKI

C:\Users\Jo\Desktop\what-bust.jpg

Kontrolując stopy procentowe i podaż pieniądza, Fed jest w stanie wywołać w gospodarce rozkwity i spadki.

 

„Rezerwa Federalna nie jest amerykańska, nie federalna, nie ma rezerw i nie jest bankiem. Jest kontrolowana przez jedne z najbogatszych i najbardziej wpływowych politycznie rodzin na świecie. Ma moc tworzenia pieniędzy z powietrza. Projektanci Konstytucji i prezydenci tacy jak George Washington i Thomas Jefferson stanowczo sprzeciwiają się takim instytucjom jak Rezerwa Federalna.”

Robert Kiyosaki: Spisek bogatych

 

 

Oryginał: Federal Reserve Guide (Quinton Figueroa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *