Tajne stowarzyszenia & Organizacje

C:\Users\Jo\Desktop\verysicretorg.jpg

Podobnie jak pajęcza sieć, NWO jest rozbita na wiele warstw. Kiedy wchodzisz do środka, każda warstwa zewnętrzna jest kontrolowana przez bardziej tajną warstwę wewnętrzną. W miarę jak pracujesz coraz bliżej rdzenia, organizacje stają się coraz potężniejsze i coraz bardziej tajne. W samym wnętrzu tożsamość owiana jest tajemnicą…

„W centrum zawsze znajduje się maleńka grupa, która sprawuje całkowitą kontrolę, z jednym człowiekiem jako niekwestionowanym liderem. Następny jest krąg drugorzędnych przywódców, którzy w większości nie są świadomi istnienia wewnętrznego rdzenia. Są przekonani, że są najbardziej wewnętrznym pierścieniem.

Z czasem, gdy te konspiracje są budowane od środka, tworzą dodatkowe kręgi organizacji. Ci na zewnętrznych szczeblach zwykle są idealistami ze szczerym pragnieniem ulepszania świata. Nigdy nie podejrzewają wewnętrznej kontroli do innych celów i tylko nieliczni, którzy wykazują bezwzględną zdolność do wyższego przywództwa, mogą to zobaczyć.”

G. Edward Griffin: Stwór z Wyspy Jekyll

 

I. Szczyt piramidy

 • ???

 

 • Brotherhood of the Snake (Bractwo Węża)
 • Great White Brootherhood (Wielkie Białe Bractwo)

 

 • Atonists (Atoniści)
 • Sun Order (Order Słońca)
 • Priory of Sion (Zakon Syjonu)

 

 • Black Nobility (Czarna Szlachta)
 • Unknown Superiors (Nieznani Wyżsi)

 

 • Council of 13 (Rada 13)
 • Jesuits (Jezuici)

 

 • Bavarian Illuminati (Bawarscy Iluminaci)
 • Rosicrucians (Różokrzyżowcy)
 • Opus Dei
 • Propaganda Due
 • Grand Druid Council (Wielka Rada Druidów)
 • Strict Overvance (Rytuał Ścisłego Przestrzegania)

 

II.  Drugi szczebel

 • Grand Lodge Alpina
 • Knights Templar (Templariusze)
 • Order of the Garter (Order Podwiązki)
 • Knights of Columbus (Rycerze Kolumba)
 • Knights of Malta (Rycerze Malty)
 • Nine Sisters Lodge (Loża Dziewięciu Sióstr)
 • Knights of St. John (Rycerze św. Jana)

 

 • Thule Society (Towarzystwo Thule)
 • Scottish Rite Freemasonry (Masoneria Rytu Szkockiego)
 • MJ-12
 • Committee of 300 (Komitet 300)
 • Knights of the Golden Circle (Rycerze Złotego Okręgu)
 • Mafia
 • Fabian Society (Stowarzyszenie Fabiańskie)
 • York Rite Freemasonry (Masoneria York Rite)
 • Ordo Templi Orientis
 • Round Table (Okrągły Stół)
 • Shriner Freemasonry (Masoneria Shriner)
 • Skull & Bones (Kości & Czaszki)
 • Pilgrim Society (Stowarzyszenie Pielgrzymów)
 • JASON Society (Stowarzyszenie JASON)
 • Vril Society (Stowarzyszenie Vril)

 

 • Bilderberg Group (Grupa Bilderberg)
 • Royal Institute of Internation Affairs (Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych)
 • Trilateral Commission (Komisja Trójstronna)
 • Club of Rome (Klub Rzymski)
 • Council on Foreign Relations (Rada Stosunków Zagranicznych)
 • Bohemian Club (Klub Czeski)

 

 • Goldman Sachs
 • JP Morgan Chase
 • Exxon Mobile
 • HSBC
 • Shell
 • BP
 • Citigroup

 

III. Trzeci szczebel

 • Bank for International Settlements (Bank Rozrachunków Narodowych)
 • IMF (MFW)
 • Federal Reserve (Rezerwa Federalna)
 • World Bank (Bank Światowy)
 • Bank of England (Bank Anglii)

 

 • FBI
 • NSA
 • Mossad
 • CIA
 • United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
 • MI6
 • NASA
 • NATO
 • Tavistock Institute (Instytut Tavistock)
 • IRS
 • World Court (Światowy Trybunał)
 • KGB

 

IV. Czwarty szczebel

 • CBS
 • BBC
 • Fox
 • NBC
 • CNN
 • News Corp.
 • GE
 • Pfizer
 • Johnson & Johnson
 • ABC
 • Time Warner

 

 • Silam
 • Mormons (Mormoni)
 • Judaism (Judaizm)
 • Jehovah’s Witnesses (Świadkowie Jehowy)
 • Christianity (Chrześcijaństwo)

 

Każda z tych organizacji przynależy do jednej lub kilku z większych „grup” i mają wzgląd w różne dziedziny, w innym przypadku wynikałby z tego jeden wielki chaos, co za tym idzie brak harmonii, jednomyślności i kontroli. Dzieląc na kategorie możliwym jest kontrolować, organizować i wydzielać poszczególne zadania, tym z niższych szczebli.

Jak taki podział wygląda w praktyce?

Możemy wyodrębnić 6 grup; Watykan, Władza królewska, Pół-Tajne Organizacje, Bankowość, Korporacje, Rząd, Religia, nad którymi czuwa i którymi steruje kilku wybrańców.

1) Watykan:

 • Great White Brotherhood (Wielkie Białe Bractwo)
 • Brotherghood of the Snake (Bractwo Węża)

 

 • Sun Order (Order Słońca)
 • Atonists (Atoniści)
 • Priory of Sion (Zakon Syjonu)

 

 • Jesuits (Jezuici)
 • Unknown Superiors (Nieznani Wyżsi)

 

 • Opus Dei
 • Rosicrucians (Różokrzyżowcy)
 • Bavarian Illuminati (Bawarscy Illuminaci)
 • Grand Driud Council (Wielka Rada Druidów)
 • Propaganda Due
 • Grand Lodge Alpina
 • Knights Templar (Templariusze)
 • Knights of Columbus (Rycerze Kolumba)
 • Knights of Malta (Rycerze Malty)
 • Nine Sisters Lodge (Loża Dziewięciu Sióstr)

 

 • Vril Society (Stowarzyszenie Vril)
 • Thule society (Stowarzyszenie Thule)
 • Comittee of 300 (Komitet 300)
 • Knights of the Golder Circle (Rycerze Złotego Kręgu)
 • Mafia
 • York Rite Freemasonry (Masoneria York Rite)
 • Ordo Templi Orientis

 

2) Pół-Tajne stowarzyszenia:

 • Round Table (Okrągły Stół)
 • Skull & Bones (Czaszki & Kości)
 • Committee of 300 (Komitet 300)
 • Fabian Society (Stowarzyszenie Fabiańskie)

 

 • Bilderberg Group (Grupa Bilderberg)
 • Royal Institute of Internation Affairs (Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych)
 • Trilateral Commission (Komisja Trójstronna)
 • Club of Rome (Klub Rzymski)
 • Council on Foreign Relations (Rada Stosunków Zagranicznych)
 • Bohemian Club (Klub Czeski)

 

 • Tavistock Institute (Instytut Tavistock)

 

3) Bankowość:

 • Committee of 300 (Komitet 300)

 

 • Bilderberg Group (Grupa Bilderberg)

 

 • Goldman Sachs
 • Citigroup
 • HSBC
 • JP Morgan Chase
 • Bank of International Settlements (Bank Rozrachunków Międzynardowych)
 • Bank of England (Bank Anglii)
 • World Bank (Bank Światowy)
 • Federal Reserve (Rezerwa Federalna
 • IMF

 

 • IRS

 

4) Korporacje:

 • Committee of 300 (Komitet 300)

 

 • Bilderberg Group (Grupa Bilderberg)

 

 • Exxon Mobile
 • Shell
 • BP

 

 • GE
 • Pfizer
 • Johnson & Johnson
 • ABC
 • Time Warner
 • CBS
 • BBC
 • Fox
 • NBC
 • CNN
 • News Corp.
 • GE

 

5) Rządy:

 • Pilgrim Society (Stowarzyszenie Pielgrzymów)
 • JASON Society (Stowarzyszenie JASON)
 • MJ-12
 • Committee of 300 (Komitet 300)

 

 • Bilderberg Group (Grupa Bilderberg)

 

 • Bank of International Settlements (Bank Rozrachunków Międzynarodowych)
 • Bank of England (Bank Anglii)
 • World Bank (Bank Światowy)
 • Federal Reserve (Rezerwa Federalna)
 • IMF (MFW)

 

 • United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
 • CIA
 • Mossad
 • NSA
 • FBI
 • KGB
 • World Court (Światowy Trybunał)
 • IRS
 • NATO
 • NASA
 • M16

 

6) Religie:

 • Christianity (Chrześcijaństwo)
 • Jehovah’s Witnesses (Świadkowie Jehowy)
 • Judaism (Judaizm)
 • Mormons (Marmoni)
 • Islam (Islam)

*Spis ma charakter szacunkowy. Prawdziwa hierarchia nie jest w pełni znana.

 

 

„Nasz rząd i ogólnie Ameryka są zdecydowanie w rękach Tajnych Stowarzyszeń i Zakonów Braterskich, które wywodzą się z rycerstwa średniowiecza i można to udowodnić w sądzie …”

Jordan Maxwell: Matryca Mocy

 

 

Oryginał: New World Order guide (Quinton Figureoa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *