Kto stoi za NWO?

Podstawowa grupa podmiotów stojących za Nowym Porządkiem Świata działa poprzez tajne stowarzyszenia, kapłanów i członków rodziny królewskiej. Tajne stowarzyszenia, kapłaństwa i rodziny królewskie zawsze miały wielką władzę i wpływy, a przez lata powoli łączyły swoje moce, aby stworzyć najwyższą kontrolę. Na najwyższym poziomie te 3 grupy przeplatają się i współpracują ze sobą, aby kontrolować niższe poziomy kontroli. Grupy te uważają się za lepszych od zwykłych ziemian i dlatego czują, że mają prawo nimi rządzić.

 

TAJNE STOWARZYSZENIA

C:\Users\Jo\Desktop\tajne stowarzyszenia.jpg

Na najwyższych szczeblach Nowego Porządku Świata nikt w pełni nie wie, czym są tajne stowarzyszenia i kto jest w nie zaangażowany. Jedną rzeczą, o której wiemy, jest to, że członkowie najwyższego poziomu działają w cieniu i nigdy nie ujawniają swojej tożsamości. Więc kiedy widzisz ludzi publicznie, możesz być pewien, że najprawdopodobniej są pionkami pracującymi dla wyższej władzy.

 

KAPŁAŃSTWA

C:\Users\Jo\Desktop\symbol religi.jpg

Kapłaństwa zawsze były sercem Nowego Porządku Świata. W końcu to organizacje takie jak Watykan posiadają starożytną, starożytną wiedzę, którą ukrywają przed opinią publiczną. A jeśli cofniesz się przed Watykan, odkryjesz, że starożytny świat był zorganizowany i rządzony przez różne Zakony Słońca posiadające wiedzę okultystyczną.

 

RODZINY KRÓLEWSKIE

C:\Users\Jo\Desktop\INSYGNIA KROLEWSKIE.jpg

Od wieków mieliśmy królów i królowe rządzące ludźmi. Większość z nas jednak nigdy nie cofnęła się i nie zapytała, skąd te rodziny królewskie czerpały swoją władzę. Wiele rodzin królewskich jest niezwykle szczegółowych, jeśli chodzi o genetykę i linie krwi. Postrzegają pewne linie krwi jako lepsze od innych i upewniają się, że ich linie krwi nie są nienaruszone.

 

 

„W 1952 r. powstał sojusz, który po raz pierwszy w historii zjednoczył ich wszystkich. Czarne Rodziny, Iluminaci (Zakon), Watykan i masoni pracują teraz razem, aby wprowadzić Nowy Porządek Świata. Wszyscy będą protestować o swojej niewinności i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zniszczyć każdego, kto zaproponuje inaczej.”

Bill Cooper Behold a Pale Horse

 

 

SKĄD ONI SIĘ WZIĘLI? – KORZENIE NWO
 • The Anunnaki (rok 4000 p.n.e.)

C:\Users\Jo\Desktop\The Anunnaki.jpg

 

 

 

 

 

 

Dobrym punktem startu dla Nowego Porządku Świata są Anunnaki. Dokładne pochodzenie tej grupy nie jest do końca jasne, jednak wiemy, że mieli oni silny wpływ w Mezopotamii i wspomina o nich wiele pism klinowych. Ta grupa istot posiadała zaawansowaną wiedzę i posiadała własną wewnętrzną tajemniczą religię, która zawierała wiele ezoterycznych sekretów, które były skryte przed większością ludzi. Te tajemnice były częścią tego, co doprowadziło ich do władzy i tam je zatrzymało.

 

 • Fenicjanie i Kananejczycy (rok 3000 p.n.e.)

C:\Users\Jo\Desktop\Fenicjanie i Kananejczycy.jpg

Nie wszyscy Anunnaki byli dobrymi. Podobnie jak dzisiaj, niektóre grupy chciały wykorzystać swoją zaawansowaną wiedzę do kontrolowania ludzi, podczas gdy inne chciały jej użyć do uwolnienia ludzi. Anunnaki zaczęli łączyć się z innymi rasami i powstały nowe grupy. Zaczęły tworzyć się grupy znane jako Fenicjanie i Kananejczycy, a niektórzy członkowie tych grup mieli zamiar wykorzystać swoją zaawansowaną wiedzę do kontrolowania innych ludzi.

 

 • Babilon (rok 1894 p.n.e.)

C:\Users\Jo\Desktop\Babylon.jpg

Gdy Fenicjanie/Kananejczycy powiększali się, w końcu dotarli do imperium Babilonu. To tutaj powstało wiele ich obrzędów i rytuałów. Babilon jest często przedstawiany jako złe miejsce w naszej historii, ale jest również przedstawiany jako wielkie miasto, które wiodło świat pod względem innowacji i technologii. Przekonasz się, że NWO jest zawsze blisko innowacji i technologii, nawet jeśli stara się je zatrzymać wyłącznie dla siebie.

 

 • Egipt ( rok 1400 p.n.e.)

C:\Users\Jo\Desktop\egipt.jpg

Po rządach w regionie Mezopotamii przez wiele stuleci, linie krwi NWO ostatecznie przedostały się do Egiptu i obaliły wiele z istniejących dynastii egipskich. W naszej historii czytamy o dojściu Echnatona do władzy w Egipcie i zastąpieniu Boga Amen Bogiem Atonem. Ci „Atoniści” zostali faraonami Egiptu i zastąpili mądrość starożytnego Egiptu swoją nową wersją mądrości.

 

 • Judyci i Lewici (rok 900 p.n.e)

C:\Users\Jo\Desktop\kings.jpg

W czasie ich pobytu w Egipcie (i wcześniej) te kanaanejskie linie krwi również trafiły do 2 głównych izraelskich rodzin znanych jako Judyci i Lewici. Judyci byli władcami (królewstw), a Lewici byli strażnikami wiedzy (kapłanami). W tym czasie w Judzie powstawało i upadało wielu królów. Niektórzy królowie byli dobrzy, lecz większość była zła.

 

 • Imperium Rzymskie (rok 27 p.n.e.)

C:\Users\Jo\Desktop\imperium rzymskie.jpg

Te egipskie linie krwi Atonistów w końcu przedostały się do Imperium Rzymskiego. Poprzez Cesarstwo Rzymskie znacznie rozszerzyli swoją władzę, a poprzez Rzym pracowali również za kulisami, wpływając politycznie na wielu Cezarów. Wykorzystując swoje wpływy polityczne, byli w stanie ostatecznie stworzyć swoją kwaterę główną do kontroli.

 

 • Watykan (rok 325)

C:\Users\Jo\Desktop\watykan 325.jpeg

Kościół rzymski został ostatecznie ustanowiony dzięki wpływom politycznym, a Watykan stał się egzoteryczną siedzibą atonistów. Papież został Wikariuszem Chrystusa i do dziś nazywa siebie władcą Ziemi do czasu powrotu Jezusa. Watykan stał się główną organizacją frontową dla Nowego Porządku Świata i był to wielki krok w kierunku zorganizowania wszystkich religii świata w jedną i zniszczenia całej mądrości z przeszłości.

 

 • Europa i średniowiecze (rok 500 – 1500)

C:\Users\Jo\Desktop\year 500.jpg

Te linie krwi ostatecznie przeniosły się do Europy i stały się wieloma królami i królowymi przez całe średniowiecze. Średniowiecze był jednym z okresów pod największą kontrolą Watykanu. Przez cały ten okres Watykan, dzięki autorytecie „Boga”, mianował królów i królowe, aby rządzili ludem. Wszyscy wiemy, że średniowiecze był jednym z okresów w historii o najwyższym poziomie ignorancji.

 

 • Czarna Szlachta i Liga Hanzeatycka (rok 1300 – 1700)

C:\Users\Jo\Desktop\Liga Hanzeatycka.jpg

Królowie i królowe starożytnych rodów stali się znani jako Czarna Szlachta i zaczęli dominować Europę i inne części świata poprzez handel. Współpracowali w bliskich relacjach z wieloma biznesmenami i tworzyli ekskluzywne partnerstwa biznesowe w celu kontrolowania handlu. Jedna z takich relacji była znana jako Liga Hanzeatycka. Czarna Szlachta zdominowała świat poprzez finanse.

 

 • Rozwinięte kraje i miasta europejskie (rok 1400 – 1700)

C:\Users\Jo\Desktop\venice old.jpg

Podczas gdy czarna szlachta rządziła w całej Europie, wiele krajów i miast stawało się coraz bardziej rozwinięte. Wenecja stała się głównym miastem bankowym dla tych rodów, zanim przeniosła się do Amsterdamu. Z Amsterdamu kontrola finansowa została ostatecznie przeniesiona do Londynu, gdzie pozostaje do dziś. W tym okresie toczyło się wiele walk między władzą Watykanu a władzą ludu.

 

 • Wielka Brytania (rok 1689)

C:\Users\Jo\Desktop\uk 1689.jpg

Wraz z dojściem do władzy w Wielkiej Brytanii Wilhelma III, Wielka Brytania stała się głównym krajem reprezentującym wykonawczą i finansową gałąź Nowego Porządku Świata. Traktaty między Wielką Brytanią a Watykanem obowiązywały już od dawna. Wkrótce po ustanowieniu Banku Anglii, przejął on wcześniejsze strategie bankowe opracowane przez templariuszy z Wenecji i Amsterdamu.

 

 • Ameryka (rok 1776)

C:\Users\Jo\Desktop\ameryka 1776.jpg

Ameryka ostatecznie oderwała się od Wielkiej Brytanii i stała się własnym krajem. W XIX i XX wieku Wielka Brytania wydała wiele środków na odzyskanie Ameryki. Po wielu wojnach i agentach Wielkiej Brytanii udało się wreszcie odzyskać Amerykę za pomocą środków prawnych z korporacjami i środków finansowych, tworząc Rezerwę Federalną.

 

 • Dzień dzisiejszy (rok 2021)

C:\Users\Jo\Desktop\2021.jpg

Dziś mamy Watykan, Wielką Brytanię i Amerykę jako głównych graczy stojących za Nowym Porządkiem Świata. Oczywiście to kraje same w sobie. To właśnie te kraje są wykorzystywane przez NWO jako narzędzia, na które wpływa NWO poprzez swoją wewnętrzną sieć. Wszystkie 3 kraje mają niepodległe/niezależne kraje w ramach głównego kraju: w Rzymie mamy Watykan, w Wielkiej Brytanii mamy The City of London, a w Ameryce mamy Dystrykt Kolumbii.

 

 

Oryginał: New World Order Guide (Quinton Figureoa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *